קופת גמל וביטוח מנהלים

מצב
הנושא נעול.

kawai1

New member
קופת גמל וביטוח מנהלים

קופת גמל וביטוח מנהלים
שלום לכולם, במקום העבודה של אשתי מפקידים את הפרשות הפנסיה לקופת גמל. האם יש לאשתי זכות לבקש ביטוח מנהלים במקום קופת הגמל? במקום העבודה הקודם היה לה ביטוח מנהלים והיא היתה רוצה להמשיך להפריש אליו? בתודה מראש, אריאל
 

שr

New member
מלכתחילה לא אמור להיות בעיה

קופת גמל וביטוח מנהלים
שלום לכולם, במקום העבודה של אשתי מפקידים את הפרשות הפנסיה לקופת גמל. האם יש לאשתי זכות לבקש ביטוח מנהלים במקום קופת הגמל? במקום העבודה הקודם היה לה ביטוח מנהלים והיא היתה רוצה להמשיך להפריש אליו? בתודה מראש, אריאל
מלכתחילה לא אמור להיות בעיה
בייחוד אם הפקידו לה במקום הקודם עבור פנסיה והיא בעצם מחוייבת להפקיד לשם ע"מ לשמור על הזכויות שלה. אבל - 1. לרוב המעבידים יש סוכן ביטוח צמוד, והם התחייבו להעביר את כל ביטוחי המנהלים שלהם דרכו. 2. לפעמים יש הסכמים קיבוציים שמחייבים את המעביד להפקיד לעובדים שלו לקופת פנסיה מסויימת, וגם אם העובד מבקש אחרת - אי אפשר לשנות...
 

kawai1

New member
תודה על התשובה, ושאלת המשך

מלכתחילה לא אמור להיות בעיה
בייחוד אם הפקידו לה במקום הקודם עבור פנסיה והיא בעצם מחוייבת להפקיד לשם ע"מ לשמור על הזכויות שלה. אבל - 1. לרוב המעבידים יש סוכן ביטוח צמוד, והם התחייבו להעביר את כל ביטוחי המנהלים שלהם דרכו. 2. לפעמים יש הסכמים קיבוציים שמחייבים את המעביד להפקיד לעובדים שלו לקופת פנסיה מסויימת, וגם אם העובד מבקש אחרת - אי אפשר לשנות...
תודה על התשובה, ושאלת המשך
לגבי 2 - האם אין סתירה בין זה למה שהחוק החדש אומר (שמותר לעובד לבחור את קופת הגמל שלו)?
 

שr

New member
עובד לא יכול לוותר על זכויות

תודה על התשובה, ושאלת המשך
לגבי 2 - האם אין סתירה בין זה למה שהחוק החדש אומר (שמותר לעובד לבחור את קופת הגמל שלו)?
עובד לא יכול לוותר על זכויות
שהוקנו לו ע"י החוק או ע"י הסכמים קיבוציים. "ביטוח מנהלים" היה עד כה (ולפי מיטב ידיעתי - עדיין) - בלי לפגוע באף אחד!! - פחות טוב מקרן פנסיה המוכתבת ע"י הסכם קיבוצי (מבטחים ודומיה), ולכן מעביד לא יסכים לבקשת עובד שלו להפקיד לב. מנהלים ולא לקרן פנסיה. אדם יכול לבחור, כפי שציינת, והוא יכול להעביר את הכספים לקרן פנסיה אחרת (אני חושבת שא"א להעביר מקרן פנסיה לב. מנהלים), אבל מעביד עלול להיתבע (ע"י העובד עצמו, למרות בקשתו!), בגלל שלא הפקיד עפ"י החוק.
 

שיר ורד

New member
התקנות העדכניות של האוצר

קופת גמל וביטוח מנהלים
שלום לכולם, במקום העבודה של אשתי מפקידים את הפרשות הפנסיה לקופת גמל. האם יש לאשתי זכות לבקש ביטוח מנהלים במקום קופת הגמל? במקום העבודה הקודם היה לה ביטוח מנהלים והיא היתה רוצה להמשיך להפריש אליו? בתודה מראש, אריאל
התקנות העדכניות של האוצר
מאפשרות לעובד לבחור בין הפרשה לקקרן פנסיה וביטוח מנהלים וכל לבחור את הגוף המבטח. למעביד שמורה הזכות לבחור את סוכן הביטוח דרכו יועברו הכספים לגוף המבטח וכל תהליך בחירת הקופה אמור להיות מול אותו סוכן. אבל, למיטב ידיעתי, התקנות לא חלות לגבי הפקדת כספים בקופת גמל. כלומר העובד איננו יכול להעביר את הכספים מקופת הגמל לקרן פנסיה או ביטוח מנהלים. אבל גם כאן יש תקנה חדשה המאפשרת לעובד לבחור את קופת הגמל אליה יועברו הכספים.
 
תשובה

קופת גמל וביטוח מנהלים
שלום לכולם, במקום העבודה של אשתי מפקידים את הפרשות הפנסיה לקופת גמל. האם יש לאשתי זכות לבקש ביטוח מנהלים במקום קופת הגמל? במקום העבודה הקודם היה לה ביטוח מנהלים והיא היתה רוצה להמשיך להפריש אליו? בתודה מראש, אריאל
תשובה
השאלה הראשונה שיש לבדוק היא האם ההפרשות האלה נעשות בהתאם להסכם קיבוצי, ומהן הוראותיו. ביטוח מנהלים שונה מאשר קרן פנסיה או קופת גמל ויש משמעות להסדר הפנסיוני שנבחר על-ידי ארגון העובדים. החל מחודש ינואר 2006, עברה האחריות בדבר ההסדר הפנסיוני מהמעביד או ארגון העובדים לידי העובד. החוק מקנה לעובד, הזכאי להצטרף לקופת גמל לפי כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי, או להמשיך ולהיות עמית בקופת גמל, זכות לבחור בעצמו את קופת הגמל - יעד ההפקדה של כספיו והכספים שמפקיד עבורו המעביד. חל איסור מפורש על המעביד להתנות הפקדת כספים בכך שיופקדו בקופת גמל מסוימת או בקופה שיבחר עובד מתוך רשימה מסוימת. ההוראה גוברת על כל דין או הסכם, לרבות הסכם קיבוצי. עם זאת - קיימות הגבלות תחולה: ההוראה הנ"ל לא חלה על עמיתי קרנות פנסיה ותיקות, שמונה להן מנהל מורשה. עוד סייג לאיסור על המעביד - "אותה מטרה" - אם נקבע בדין או בהסכם, לרבות הסכם קיבוצי, כי הכספים יופקדו בקופת גמל מסוימת או בקופת גמל המיועדת למטרה מסוימת, המעביד רשאי להתנות את תשלום הכספים בכך שיופקדו בקופת גמל המיועדת לאותה מטרה. למשל: קרן השתלמות. הגבלה נוספת על בחירת העובד – רכיב הפיצויים: לגבי הפקדת כספים לקופת גמל שנועדה לתשלום פיצויים או למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, העובד רשאי לבחור בכל קופת גמל שנועדה לתשלום פיצויים או שנועדה לתשלום קצבה, או בשילוב ביניהם, ובלבד שהכספים יופקדו לרכיב הפיצויים כאמור בקופה שבחר. אם דרש המעביד – יופקדו באותה קופה שבחר העובד להפקדת מרכיב התגמולים בשל אותה משכורת.
 

kawai1

New member
תודה רבה על התשובות המפורטות.

קופת גמל וביטוח מנהלים
שלום לכולם, במקום העבודה של אשתי מפקידים את הפרשות הפנסיה לקופת גמל. האם יש לאשתי זכות לבקש ביטוח מנהלים במקום קופת הגמל? במקום העבודה הקודם היה לה ביטוח מנהלים והיא היתה רוצה להמשיך להפריש אליו? בתודה מראש, אריאל
תודה רבה על התשובות המפורטות.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה