קופות גמל / קופות פנסיה

  • פותח הנושא Sch
  • פורסם בתאריך

Sch

New member
קופות גמל / קופות פנסיה

כיצד קרה שעניין זה חל רק על עובדים במשרה מלאה? האם ידוע למישהו על הסדר / הסכם / דין שמחייב מעביד להפריש לקופת גמל / פנסיה גם עבור עובד העובד לפי שעות, או במשרה חלקית?
 
לא קרה.

דבר ראשון - אין חוק שמחייב הפרשות לקופות פנסיה בכלל. כל החובות בענין זה נובעות מהסכמים קיבוציים, צווי הרחבה והסכמים אישיים. ברוב ההסכמים הקיבוציים אין אבחנה לענין ביטוח בקופת פנסיה בין עובד במשרה מלאה לבין עובד במשרה חלקית. אין גם אבחנה בין עובד חודשי לבין עובד לפי שעות. כך גם ברוב צווי ההרחבה. בחלק קטן מהמקרים קיימת חובת ביטוח כזו, בהסכם קיבוצי החל על עובדים חודשיים בלבד (בלי קשר להיקף המשרה). האמור בתשובה זו לגבי הסכמים קיבוציים נרשם על סמך הזכרון בלבד, ללא בדיקה מעמיקה. קח זאת בחשבון.
 

Sch

New member
מחשבות אמורפיות נוספות

נכון שבהסכמים וצווים אין הבחנה, אבל אדם שעובד במשרה חלקית - עד כמה שנסיוני מגיע - לא מפרישים עבורו לקפ"ג. ומה דעתך, האם ניתן לטעון, שמרוב הסכמים והסדרים, לאורך שנים, יש לנו פה נוהג, שצריך היה לחול על כל עובד ועובד בלי קשר לדרך ההגדרה של מישרתו, אלא באחוזים, לפי היקף השתכרותו? ולהוסיף על זה טענה, שאם ישנו עובד, בכל מסגרת ובכל ארגון, לא מופרש עבורו לקפ"ג כי אז נפגעת הזכות שלו לשיוויון, (בהשוואה לאחרים, באותה מסגרת) או לכבוד, או לקיום בכבוד, (ח"י: כה"א).. ותודה על תשובתך המקיפה.
 
אין לי תשובה מקיפה ...

ואני גם לא בטוח שהבנתי נכון את השאלה. אם יש חובת הפרשה מכח הסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסכם אישי, ולמרות אותה חובה לא מפרישים בגלל שמדובר בעובד במשרה חלקית או לפי שעות, אז העובד יכול לתבוע את זכותו. אני לא חושב שניתן להגיד שיש נוהג כללי לבטח בקרן פנסיה. זה אמנם נהוג בהרבה מקומות עבודה אבל יש מספיק מקומות שזה לא חל שם. הסדרת פנסיה לכל היא עניין למחוקק (והמחוקק ניסה להסדיר את זה החל משנות ה-50 של המאה ה-20, אבל זה לא הלך לו). אני לא חושב שקיום של תנאי עבודה שונים במקומות עבודה שונים פוגעת בעקרון השוויון. יש גם הבדלים בגובה המשכורת. יש הבדלים בהמון עניינים. גם אם מדובר על השוואה לעובדים אחרים באותו מקום עבודה, אני לא חושב שניתן לקבל טענה כזו. גם בתוך מקום עבודה יש דיפרנציאציה מוצדקת בתנאי השכר ובתנאי עבודה אחרים. ברור שהמצב יכול להיות שונה אם מדובר במקום עבודה ציבורי ויש בו עובדים העובדים בתפקידים זהים אך חלקם מקבל ביטוח פנסיוני וחלקם לא, בלי עילה לחוסר השוויון. המצב יכול להיות שונה (וכבר היום שונה) גם במקום עבודה פרטי, אם יתברר שהעילה לאבחנה בין עובדים שונים היא אפליה האסורה מכח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה.
 
למעלה