קוסטה קונקורדיה - הדו"ח האיטלקי (באנגלית)

zina71955

New member
מעיון ראשוני יש עדיין מספר נכבד של נושאים

חשובים הנמצאים בחקירה, או כפי שזה מוגדר Issues still under investigation וכל עוד זה לא יושלם, הדו"ח הזה אינו "מספר את סיפור המעשה" על סיבותיו ומסקנותיו
 
למעלה