קווים חדשים ושינויי קווים באזור ירושלים מ-1.9:

מצב
הנושא נעול.
מצב
הנושא נעול.
למעלה