קדצ"ים....שאלה

AmericanEagle

New member
קדצ"ים....שאלה ../images/Emo53.gif

אני רוצה לקבל זימונים לקד"צים שונים, אך אני מקבל אותם? כלומר מה אני עושה כדי לקבל את הזימונים האלה? AmEriCaN eAgLe
 
מחכה בסבלנות

ציטוט מתוך מיכתב . לידיעתך צה"ל מאתר אנשים למסלולים קדם צבאיים ע"פ קריטריון קבוע ןבמועדים קבועים .
 
למעלה