קדחת צהובה

patti1

New member
קדחת צהובה

ברצוני לשאול אם יש מניעה לקבלת חסון זה כמי שמקבלת באופן קבוע פרופקס.אני בת 60-מתי המועד המאוחר ביותר בו ניתן לקבל חסון זה (וכל השאר לדרום אמריקה)? תודה.
 
קדחת צהובה

אין מניעה לקבל את החיסון למי שמקבל פרופקס.
יש לקבל את החיסון עד 10 ימים לפני הנסיעה ליעד.
 
למעלה