קדושת הארץ קדושת האדם

קדושת הארץ קדושת האדם

ארץ ישראל לא ניתנת לחלוקה לשניי עמים ומי שיחלק או ימסור שטחים יענש מן השמיים לפי דינו ככתוב "היכן שידרוך כף רגלך לך יהיה " קדושת הארץ נטמעה בדם הלוחמים ולפי התורה הקדושה היחס בין קדושת הארץ ישראל לבין קדושת החיים הוא שווה וויתור על אדמה או שטח מאדמת הארץ הינו כויתור על חיים ומתפרש כחולשה ומביא מלחמות והרוגים מבני עמנו התורה הקדושה של העם היהודי מקדשת את החיים באותו יחס שהיא מקדשת את האדמה ראה מלחמת מצווה ומלחמת רשות ואף מנהיג אפילו המצביא הכי גדול לא יכול למסור גרגר מאדמת ארץ ישראל הקדושה ולא לקבל את דינו משמיים אם יפר צו זה בשם דמם של הלוחמים הגיבורים שחרפו נפשם על הארץ. לכן קדושת ארץ ישראל לא ניתנת לחלוקה לשניי עמים אלא לעשר והם יהיו עשר מחוזות ולכל מחוז יבחר נשיא לפי ציווי מבורא עולם את משה רבנו כאשר הוא מראה לו את הארץ הוא מצוה אותו על הנחלות של כל שבט וזה הדין על האדמה וזו החלוקה היחידה שיש לנהוג בשם קדושת הארץ.(ישנם עוד שני מחוזות וחלק של מחוז מנשה והם בעבר הירדן ואינם נכללים עדיין בימנו ) האדמה משמעה דמים ואין אדמה נקנת או על ידי דם הלוחמים או בכסף שהם גם דמי הקניה אדמה שנקנת בכסף תמסר תמורת כסף ערך קינינה ואדמת ישראל שנקנתה בדם הלוחמים מי יכול להחזיר או לוותר עליה רק הלוחמים עצמם שחרפו נפשם ודמי חייהם יקרים ברב ערך וויתור על ערך זה משמעו שדם הלוחמים הוא קטן ערך דבר שיוביל לעוד ועוד ויתורים ויחליש את כוחנו ויקרב את המלחמות והתקפות של אויבנו
 
אחדות העם

. רק בהסכמה הדדית מתוך ערבות הדדית שהרי כולנו שותפים לאותו גורל נגיע לפיתרון. בעזרת ה' נעשה ונצליח . רק אמונה באל אחד ובתורתו שבזכותו שרד העם היהודי עד היום והיא המאחדת את העם בשעת צרה כי עת צרה ליעקב וממנה יוושע אחדות העם היהודי חשובה יותר והיא מעל לכל מחלוקת לא בכפיה דרכנו כי אם בהסכמה שיכנוע והערבות ההדדית חשובה שכל ישראל ערבים זה לזה וחייבים להיות מאוחדים כוחנו באחדותנו
 
תורה אחת תהיה

כל פלג אחר שיקום מלבד האורתודוקסיה סופו להעלם כי כך קרה לכל הכתות לאורך ההיסטוריה שסטו מדרך זו ונעלמו התאסלמו והתנצרו בשיקריותם . כי כל רצונם ומעשיהם להפריד בננו ולסכסך את קיומנו על האדמה אשר נתן ה' לנו אלה יהודים שונאי ישראל ואת התורה וצריך להוכיח אותם ברשעותם ולהוציא את שיקרם כי ה' מנסה את עם ישראל האם ילך בדרכו כל דור ודור ונותן לרשעים להשמיע קולם בגאוותם למשוך אלהם החלשים באמונתם הלא נזכור וחרב עמלק עדיין מונפת ועוד לא היגענו למנוחה ולנחלה וכמו שביציאת מצרים נלחם בנו עמלק להשמידנו היכה בעם החלשים באמונה ובערב רב שעלה עימם כך יעשה ה' לכל הרשעים הבאים להחטיא את העם בפילפולם וגאוותם יורידם שאולה כמו שעשה לקורח ועדתו במדבר יש להוכיח אותם על טעותם ושיקרהם כמו שאמר דוד המלך עם נבר תתבר ועם עקש תתפתל והם משולים לערב רב עלה עימם.וכמעשהם במדבר כך הם עושים היום.אין לישראל להיתאחד אלא סביב התורה והתורה לא נתונה בידי אף פלג אלא ניתנה היא לעם כולו לעם ישראל באשר הוא לדתיים מזרחיים אשכנזים חילוניים חרדים ולכל מי שמאמין והוא מבני ישראל ואף פלג אין לו חזקה ובילעדיות על התורה ולא יכפה צד על צד דעתו הכל בדרכי נועם בישוב הדעת תיפתרנה כל המחלוקות עד שיגיעו לעמק השווה
 
למעלה