קבעתי מזוזה בפולין במקום שהיה מזוזה לפני השואה

למעלה