קבלת ימי מחלה על ילדים - דחוף !

מצב
הנושא נעול.

ב כ י ף

New member
קבלת ימי מחלה על ילדים - דחוף !

קבלת ימי מחלה על ילדים - דחוף !
שלום, מבקשת לדעת האם קבלת ימי מחלה על מחלת ילד הם בגדר הטבה או חוק מדינה ? אני עובדת משרה חלקית, 7.5 שעות ביום 4 ימים בשבוע, במקום העבודה נאמר לי שאיני זכאית לימי מחלה על ילד. נא חיזרו אלי בהקדם. תודה
 
זה בחוק

קבלת ימי מחלה על ילדים - דחוף !
שלום, מבקשת לדעת האם קבלת ימי מחלה על מחלת ילד הם בגדר הטבה או חוק מדינה ? אני עובדת משרה חלקית, 7.5 שעות ביום 4 ימים בשבוע, במקום העבודה נאמר לי שאיני זכאית לימי מחלה על ילד. נא חיזרו אלי בהקדם. תודה
זה בחוק
רצ"ב ציטוט מהסבר שניתן באתר ההסתדרות על הנושא: כמו כן, מצרפת לך קישור לאתר כדי שתוכלי להעביר זאת למעסיקך. "חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג- 1993מקנה זכות לעובד שעמו ילד שגילו פחות מ- 16שנה, לזקוף עד 6ימי היעדרות מעבודה בשנה, בשל מחלת ילדו, וזאת על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. תנאי לכך, שבן זוג העובד לא נעדר מעבודתו בגין אותה מחלה, או שמדובר בילד הנמצא בחזקתו הבלעדית של העובד. עובד שעימו ילד פחות מגיל 18והעובד עבד שנה אחת לפחות אצל אותו המעביד, זכאי להיעדר עד 30ימים בשנה בשל מחלה ממארת של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה או על חשבון ימי החופשה. אם בן זוגו של אותו עובד לא נעדר מעבודתו, או שהילד החולה במחלה ממארת נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי הוא להיעדר כאמור עד 60יום בשנה. בתקנות שהתקין שר העבודה והרווחה נקבעו הנחיות למימוש הזכות האמורה, לרבות מתן הודעה למעביד, צירוף אישור רפואי וכו`. "
 

ב כ י ף

New member
תודה רבה ../images/Emo140.gif

זה בחוק
רצ"ב ציטוט מהסבר שניתן באתר ההסתדרות על הנושא: כמו כן, מצרפת לך קישור לאתר כדי שתוכלי להעביר זאת למעסיקך. "חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג- 1993מקנה זכות לעובד שעמו ילד שגילו פחות מ- 16שנה, לזקוף עד 6ימי היעדרות מעבודה בשנה, בשל מחלת ילדו, וזאת על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו. תנאי לכך, שבן זוג העובד לא נעדר מעבודתו בגין אותה מחלה, או שמדובר בילד הנמצא בחזקתו הבלעדית של העובד. עובד שעימו ילד פחות מגיל 18והעובד עבד שנה אחת לפחות אצל אותו המעביד, זכאי להיעדר עד 30ימים בשנה בשל מחלה ממארת של ילדו, על חשבון תקופת המחלה הצבורה או על חשבון ימי החופשה. אם בן זוגו של אותו עובד לא נעדר מעבודתו, או שהילד החולה במחלה ממארת נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי הוא להיעדר כאמור עד 60יום בשנה. בתקנות שהתקין שר העבודה והרווחה נקבעו הנחיות למימוש הזכות האמורה, לרבות מתן הודעה למעביד, צירוף אישור רפואי וכו`. "
תודה רבה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה