קבלנו שיעורים לחופש

קבלנו שיעורים לחופש


דף עם הצלילים והמילים שנלמדו עד כה
ביקשו שהוא יקרא אותם 10 פעמים
ושנחתום ששמענו
באיזו שהוא שלב הוא למד את המילים בעל פה
ואני תוהה לא מוגזם 10 פעמים?
או שזה אולי באמת הכרחי..
 
כן, מוגזם. אם אין לו בעיה בקריאה והפנים את הצלילים שלמדו
עד עכשיו, בהחלט הייתי מסתפקת בפחות וחותמת לו וסוגרת עניין.
 
כל הכיתה קבלה את אותה משימה

אז כנראה שאין בעיה ספציפית
הוא קרא 10 פעמים
כל פעם למישהו אחר
אבל בפעם החמישית או השישית
הוא דקלם חלק מהמילים
כנראה שהמורה מאמינה בכך מבחינת שיטת לימוד
 
זכורות לי משימות דומות אצל שני הבנים במהלך כיתה א
נדמה לי שהרבה מורות נותנות אותן באופן אוטומטי מאוד, למרות יעילותן הנמוכה.
הייתי פשוט מפעילה שיקול דעת עצמאי ועוצרת אותו אחרי הפעם הרביעית או החמישית.
 
למעלה