קבלן לא מוגבל בזמן לרישום תת חלקה בטאוב (בניין משותף)?

קבלן לא מוגבל בזמן לרישום תת חלקה בטאוב (בניין משותף)?

שלום
רכשתי דירה לפני 4-5 שנים מקבלן. מאז ועד היום הקבלן לא סיים את הרישום של הדירה על שמי בטאבו. אלא יש אזהרבה במנהל מקרקעין.
לפי מה שהסביר חבר בפורום שכן יש חוק שמגדיר שעד שנתיים מקבלת טופס 4, הקבלן צריך לבצע את רישום תת החלקה על שם הרוכש (בניין משותף).
אני רוצה לפקח ולבקר את הקבלן שמכר לי - שלא ישאר שאנן ויעמוד לדין אם העיכוב נוגד את החוק.
שוחחתי עם מנהל מקרקעי ישראל - ענו לי שזו לא סמכותם לבדוק את הקבלן
שוחחתי עם משרד השיכון - בחור בשם אריק - אמר לי שאין הגבלת זמן לרישום בטאבו. הקבלן יכול לעשות את זה מתי שירצה בעתיד. כל עוד לא התחייב לתאריך מסוים כפי שחתמנו בחוזה.
הבאתי לו ציטוט חוק מהאנטרנט- אך אריק טען שמדובר על דירות חדשות משנת 2015 והלאה.

מי צודק? מה ההגבלה אם בכלל?
למי לפנות כדי לפקח ולהעניש את הקבלן אם מצפצף על החוק?

-------
מהאינטרנט:
קבלנים מחויבים תוך שנה וחצי לרשום בית משותף ורישום בטאבו.
הקבלן היה אמור לסיים עפ"י חוק את רישום ה"בית משותף" במשרדי הטאבו בתום שנה ממסירת הדירה, ולאחריו תוך מחצית שנה נוספת לרשום את הבנין בטאבו עם הדירות ו8ההצמדות כנדרש, וזאת עפ"י האמור בחוק מכר דירות תיקון מס' 5.

הליכי הרישום אמורים להתבצע בפיקוח עוה"ד של הקבלן [שכבר קיבל את הכסף במעמד החוזה] לצרכי רישום בית משותף, וטאבו.

...
חוק המכר דירות , תיקון מס' 5 [התקבל ב-מרץ 2011] - http://www.levite-law.co.il/images/stories/artices/PDF/mecher-change5-2011.pdf
10.אחרי סעיף 6א לחוק העיקרי יבוא: "רישום זכויות"
הוספת סעיף 6ב
(א) המוכר דירה בבית הניתן לרישום בפנקס בתים משותפים כאמור בסעיף 142 לחוק המקרקעין, חייב לעשות את כל אלה:
(1) לבצע את כל הפעולות ולקיים את כל החיובים המוטלים עליו בקשר לרישום בפנקסי המקרקעין של חלוקה ואיחוד של הקרקע שבה נמצאת
הדירה, במועד המוקדם ביותר האפשרי;
(2) לגרום לרישום הבית בפנקס בתים משותפים לא יאוחר מתום שנה ממועד רישום בפנקסי המקרקעין של החלוקה והאיחוד של הקרקע כאמור
בפסקה (1) או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר;
(3) לגרום לרישום זכויות הקונה בדירה בפנקס בתים משותפים לא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד רישום הבית בפנקס הבתים המשותפים
או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר.
(ב) המוכר דירה בבית שאינו ניתן לרישום בפנקס בתים משותפים כאמור בסעיף קטן (א), חייב לבצע ולקיים את האמור בפסקה (1) של אותו סעיף
קטן ולגרום לרישום זכויות הקונה בדירה בפנקסי המקרקעין לא יאוחר מתום שישה חודשים ממועד הרישום בפנקסי המקרקעין של החלוקה
והאיחוד של הקרקע כאמור בפסקה (1) או ממועד העמדת הדירה לרשות הקונה, לפי המאוחר.
 
שילמת כסף לעו"ד (גם אם של הקבלן) כדי שיבצע את הרישום. שאלת

אותו למה מתעכב התהליך? שאלת את הקבלן למה מתעכב התהליך?
האם הדירות האחרות בבניין כן נרשמו בטאבו? כל הדירות לא נרשמו?
קודם כל צריך לדעת מה הסיבה בגללה מתעכב הרישום ויתכן שזה לא תלוי בקבלן ועורך דינו.
הבאת כאן ציטוט שמדבר על רישום בפנקסי המקרקעין (טאבו) ורישום בפנקס בתים משותפים.
אלו שני דברים שונים. רישום הבניין בפנקס בתים משותפים נעשה גם ללא רישום בטאבו של הדירות.
מנסיון כואב של מספר דיירים בבניין אצלנו : אם לקחת משכנתא, אתה מסודר ווודאי יש לך את כל המסמכים הנחוצים כי הבנק דואג לאינטרסים שלו.
אם לא לקחת משכנתא, בדוק שקיבלת מהקבלן מכתב החרגה מהבנק. זה מכתב שאומר שאם הקבלן לקח הלוואה מהבנק עבור הבנייה ומישכן את הבניין, הדירה שלך, אחרי ששילמת עבורה, הוחרגה מהמישכון של הקבלן.
אין בעיה לקנות ולמכור דירה ללא רישום בטאבו אלא רק עם הערת אזהרה אבל ברור שהרישום צריך להתבצע.
 
אכן לקחתי משכנתא

לא תהיה שום השלכה או קושי למכור את הדירה?
אני לא בטוח שהייתי רוצה לקנות דירה מבעל דירה שעדיין לא סיים רישומה בטאבו.


שלחתי מכתב מזמן לנציגת החברה ולעו״ד של החברה.
תשובתם מצורפת.
 
לפני הרבה שנים, כשהיינו זוג צעיר, רכשנו דירה בבניין שנבנה

כ8 שנים לפני וטרם נרשם בטאבו.
את הדירה מכרנו כ8 או 9 שנים אחרי זה והבניין עדיין לא היה רשום בטאבו.
למה? כי הבניין נבנה על אדמת מנהל מקרקעי ישראל, לא נעשתה פרצלציה של השטח ולכן לא היתה אפשרות לרישום בטאבו. זו היתה נטו בעיה של המנהל ולא של הקבלן.
בבניין שאנו גרים עכשיו לקח כ12 שנים לעשות רישום בטאבו. גם זה בעיקר בגלל צורך להתגבר על בעיה שנוצרה בחלוקת השטח וגם בגלל שהקבלן ועורך דינו לא השקיעו מאמצים יתרים עד שהדיירים נדנדו להם ללא הרף.
אכן, צריך תשריטים, מגישים לאישור, הם חוזרים לצורך תיקונים וחוזר חלילה והתהליך לוקח זמן. לא אידאלי, לא צריך לקרות אבל.......זה מה יש.
אין כל בעיה למכור ולרכוש דירה שלא רשומה בטאבו ובלבד שרשומה בטאבו הערת אזהרה לטובתך. אגב, גם אין בעיה להוציא נסח ישירות מהטאבו (תמורת תשלום). לא צריך לעשות זאת דרך הקבלן או עורך הדין.
כשתוציא נסח תראה שיש שם הערת אזהרה גם לטובת הבנק למשכנתאות, ממנו לקחת משכנתא. זאת הערה שצריך לדאוג שתמחק כשאתה מסיים את החזרת המשכנתא.
 
כמו שכתבתי לך בתשובתי הראשונה. אתם מערבבים בין שני דברים.

רישום בית משותף זה לא רישום בטאבו. אלו שני דברים שונים.
רישום בית משותף נעשה אצל רשם בתים משותפים וזאת כדי שניתן יהיה לנהל את ענייני הבניין.
תוספת עידכון: הרישום הזה קובע את התקנון של הבניין.
הרישום של בית משותף הוא של הבניין ולא של הדירות ואין לו קשר לחזקות על הדירות.
אצלנו למשל, יש שני בניינים על החלקה והם שניהם רשומים כבית משותף אחד. עקרונית אמורים להיות מנוהלים יחד ולהשתתף בתשלומי הועד, הוצאות לתיקון הרכוש המשותף וכו'.
בפועל, הבניינים מתנהלים בנפרד. במקרה של חילוקי דעות או כורח לגבות תשלומים מדיירי שני הבניינים, רשם דירות משותפות הוא שיפסוק בנושא. זה לא קשור לרישום בטאבו.
עידכון: אתה שואל על רישום בטאבו ומי שהשיב לך השיב על רישום בית משותף.
כמו שאמרתי, שני דברים שונים.
 
הכי פשוט. פנה לרשם בתים משותפים וברר שם אם הבניין נרשם ונקבע

לו תקנון.
חזור לעדכן.
 
אצלי לקח 10 שנים (א.דורי, אם המושבות הותיקה)

צחוק הגורל הוא שבדיוק שמכרנו את הדירה (לאחר 10 שנים), החל תהליך הרישום, וכל הכספים שהועברו לנו ע"י הקונה, הופרדו בנאמנות, והופשרו רק לאחר סיום הרישום, שלקח כחצי שנה.
&nbsp
מזל שלא היינו צריכים את הכסף הזה לשלם לקבלן שממנו רכשנו, אחרת היינו צריכים לקחת עוד הלוואה.
&nbsp
מעצבן...
 
למעלה