קבוצות גורדייף וריקודים מקודשים

search33

New member
קבוצות גורדייף וריקודים מקודשים

אתר קבוצות גורדייף שעובדות עם מורה שמגיע אחת לחודש מהמרכז שגורדייף הקים בצרפת www.gurdjieffwork-movements.co.il
 
למעלה