צריכה יעוץ

שיר שיר7

New member
צריכה יעוץ

אם הערכים תקינים ליום 4 של המחזור ?

IU/L 7.3 LH
IU/L 6.3 FSH
mIU/L 237 PROLACTIN
pmol/L 955 ESTRADIOL (E-2)
17- בעבודה. OH-PROGESTERONE
0.80> TESTOSTERONE- TOTAL
mcmol/L 3.2 DHEA SULPHATE
 
 
למעלה