צריכה הסבר-- לעבודה בלשון

hilalev

New member
צריכה הסבר-- לעבודה בלשון

כיצד ניתן להסביר שבניין פעל (קל) הכי שכיח מכל הפעלים ?
רבה
 

גנגי

New member
בדיוק במילים האלה,

אבל כדאי קודם לבדוק אם זה עדיין נכון בעברית המתחדשת. לי יש הרגשה שדווקא פיעל מקבל תנופת-יתר, אם לוקחים בחשבון את כל הסלנג והמילים המתחדשות (התנייניות בעיקר). לדעתי זה מצדיק בדיקה.
 

hilalev

New member
מה ז"א בדיוק במילים אלה?

איך ניתן להסביר את העובדה שבנין פעל הוא הכי שכיח (במקרה של העבודה שיל הוא עדיין שכיח- בסיפורים שניתחתי)
 

גנגי

New member
מה הבעיה לומר

"בניין פיעל הוא השכיח ביותר בין כל הבניינים שמצאתי שם" או משהו וכזה?
 

גנגי

New member
אני מנסה להבין מה לא בסדר בניסוח,

ולא מצליחה להבין מה את רוצה לשנות. את צריכה להסביר שהוא הכי שכיח? אז זה בדיוק מה שאת צריכה להגיד. את צריכה לתמוך בזה בדוגמות או במספרים? אז תעשי את זה, מה הבעיה?
 

hilalev

New member
האם הוא שכיח בדרך כלל, בלי קשר

לסיפורים הספציפיים האלו ? איך ניתן לבסס את זה ?
 

גנגי

New member
כן, הוא שכיח,

אבל אמרתי לך שגם פיעל שכיח מאוד בעברית המתחדשת. להוכיח? רק ע"י עשרות קטעים בעיתונות ובהקלטות שתצרפי. על איזו עבודה מדובר? מה ההיקף שלה?
 

lahav4

New member
משהו לא ברור

בשאלה כפי שניסחת אותה. תוכלי אולי לצטט לנו את השאלה בעבודה במדויק? האם את בטוחה שלא ביקשו ממך פשוט לספור את כל צורות הקל בקטע שקיבלת? הסבר אפשרי לעובדה שבניין קל הוא הרווח ביותר יכול להיות שהוא הבניין הכי פשוט מקל הפעלים, ודוברי השפה לפעמים מעדיפים צורות פשוטות על פני צורות מסובכות. אבל זה הסבר מאוד בעייתי, ולא תמיד נכון, בוודאי לא בשפה העברית. וקשה לי להאמין שלזה התכוונה המורה שלך.
 

גנגי

New member
ההיפך:

לא זו בלבד שהוא אינו "הכי פשוט" - הוא אחד המורכבים ביותר. יש בו כל הצרות האפשריות: כמה משקלים (פעַל, פעֵל ופעול), שני משקלי עתיד (אפעל/אפעול), כמה צורות של שמות פעולה, בינוני פעול - וגקיצור - אחד המורכבים ביותר. ולמה קוראים לו "קל"? לא בגלל שהוא מצטיין באי-מורכבות, אלא בגלל שהוא היחיד שאין לו שום מוספית, לא כזאת של תחילית (נפעל, התפעל, הופעל, הפעיל) או מצעית (כמו בהפעיל) ולא כזאת של מכפל. הוא קל כי אין עליו משקל של עיצור נוסף פרט לעיצורי השורש.
 
אני חושבת

שהוא השכיח ביותר כי הוא לא מסומן. בניגוד לשאר הבניינים בעלי המשמעויות (הפעיל - גורם; נפעל - סביל וחוזר; התפעל - הדדי, חוזר וכו') הבניין הקל אינו בעל משמעות מסוייימת ולכן הוא יכול להכיל בתוכו מגוון רחב יותר. אבל כמו שאמרת למעלה פיעל תופס גם הוא היום מקום נכבד בלקסיקון הפעלים, ומאותה הסיבה. יש לו אמנם גם משמעויות ספציפיות, בעיקר בתנייניים, אבל בסך הכל גם הוא לא מסומן. אני לא יודעת מה לגבי כל הפעלים בעברית החדשה, אבל לגבי פעלים גזורי שם הפיעל בוודאות שולט בכיפה.
 

lahav4

New member
נו טוב,

הרי ברור שלזה התכוונתי במילה "פשוט". אגב, אני לא כל כך מסכים לגבי התיאור של בניין קל כבניין מורכב. השאלה בתחילת השרשור נסבה על העברית המודרנית. עד כמה שאני מכיר את הדיאלקט הזה, יש בו רק משקל אחד לעבר (שני המשקלים האחרים הוחלפו על ידי היה + בינוני), ורק משקל אחד לעתיד (למעט כחמש צורות שרידיות, שהן לקסיקליות יותר מאשר גרמטיקליות). ובאמת תמוה בעיני למה ממשיכים ללמד את משקלי הבניין קל בתיכון; אני מעז לשער, שתוך עשור, מקסימום שניים, יזרקו את החומר הזה לפח כפי שראוי לו.
 

גנגי

New member
חמש צורות? פחחחחחחח...

אתה מתכוון - חמש צורות (ככל שאני זוכרת זה דווקא יותר, אולי שמונה, אבל לא נתווכח על זה) פרט לכל הצורות שבהן פה"פ או עה"פ הן גרוניות, לא ככה? ו-אופס, גם כל הצורות ששייכות למשקל "פעֵל" נוטות ב"אפעל" ולא באפעול. מעניין, לא? אז מ"חמש צורות" הגענו לחצי מהפעלים בעברית, בערך, מה?
 

גנגי

New member
הייתי רוצה לדעת גם מה זה "צורות

שרידיות", בעיקר כשהכוונה ל-ישכב, ישאל, ילמד וכו'. לא ידעתי שאלו לא "גרמטיקליות" ולא ראויות להילמד.
 

407

New member
דרך אגב

האם נטיית השורש נ-ת-נ בעתיד, קל: (הוא) יִתֵּן, (אנחנו) נִתֵּן וכו' מועידה על צורה שרידית: משקל יִפְעֵל (חוץ מ- יִפְעַל ו-יִפְעֹל)?
 

lahav4

New member
אינני מסכים.

אבל לפני כן, הערה אישית. ה-"פחחחחחח..." הזה, שבו הגבת לדבריי, אינו מוצא חן בעיני. גם את לא תמיד כותבת דברים שעולים בקנה אחד עם מה שאני יודע, ואף אל פי כן, לא זכור לי שאי פעם לגלתי עלייך. נדמה לי שכבר העיר מי שהעיר על הטון הקצת בוטה שאת נוקטת בו, ואני אוסיף ואומר, טון שמזכיר קצת את רוגטקה. אנא קחי את הדברים לתשומת ליבך.
וכעת לגופו של עניין, אסביר למה אינני מסכים לדעתך. הטיעון שלי היה שבעברית מודרנית יש רק משקל אחד לבניין קל - בעבר ובעתיד. לגבי העבר לא העלית הסתייגויות, ולכן אני מסיק שחזרת בך מדברייך בנקודה זו. לגבי העתיד: ממשקל יפעֵל אני מכיר, בשליפה מהשרוול, שתי צורות (ישב, יתן), וממשקל a אני מכיר שלוש (יאכל, ילבש, ירכב). ייתכן שיש עוד כמה, לכן אמרתי לשם הזהירות *כ*חמש צורות. אם יש לך שמונה, אין בכך כל רבותה, ומכל מקום אשמח אם תפרטי את השמונה האלו. לגבי פעלי הגרוניות: כאן אני חושש שאת מערבת מין בשאינו מינו. אין כאן עניין של משקל, אלא עניין פונטי. תנעת a בפעלי הגרוניות עוברת לכל אורך מערכת הפועל: בניין קל: ישמע בניין נפעל: יפּצע בניין פיעל: ינצח בניין התפעל: ישתמע האם ברצונך לטעון שגם בבנייו נפעל יש שני משקלים לעתיד?! או בבניין פיעל?! לא ולא. אלו אינם משקלים, אלא תהליכים פונטיים שפועלים בסביבת גרוניות יהא משקל הפועל אשר יהא. סוף דבר כתחילתו: לדעתי יש בעברית המודרנית לעתיד של קל משקל אחד, יפעַל. ישנן כמה צורות מאובנות, שרידים למשקלים קדומים, לא יותר מכחמש לכל משקל היסטורי. מספרן של צורות אלו בטל בשישים לעומת מאות הפעלים המציגים משקל יפעַל. המשקל שלהם מת ואינו מצמיח פעלים חדשים. מבחינה לשונית אין לדעתי שום טעם לדבר כאן על משקלים.
 

גנגי

New member
בבקשה, מה שעלה בדעתי בדקהנ אחת או

אפילחו פחות: יאכל, יאבד, יגדל, יקטן, ילבש, ירכב, ישכב, ילמד, יאמר, יוכל, ירגש, יישן, יירא, יירק, ייטב, יערב, וכן הפחות בשימוש - ישמן, יחפץ. ויש עוד. תהיה בטוח.
 
למעלה