צריך עזרה בשכר מינימום ביום שבת

צריך עזרה בשכר מינימום ביום שבת

עבדתי ביום שישי בערב בשעה 18:00 עד 06:00 בבוקר וביום שבת מ-18:00 עד 06:00 בבוקר של יום ראשון כמה אני אמור לקבל כסף? איך נעשה החישוב המדוייק כי הבוס שלי לא יודע בדיוק איך לחשב לי את ה-24 שעות האלה אני עשיתי לו טובה ונישארתי שישי שבת לישמור על מקום העבודה עקב ניתוק זמני של החשמל במקום העבודה הקבוע שלי שבו אני עובד חודשי ולא לפי שעות מקווה שתעזרו לי.
 

מדון

New member
רצ"ב קטע מהחוק שעות נוספות

גמול שעות נוספות 16. (א) הועבד עובד שעות נוספות, ישלם לו המעביד בעד שתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום שכר עבודה לא פחות מ1/4- 1 מהשכר הרגיל, ובעד כל שעה נוספת שאחריהן לא פחות מ-1/2 1 מהשכר הרגיל. היה שכרו של עובד, כולו או חלקו לפי כמות התוצרת, ישלם לו המעביד בעד כל יחידה שנעשתה בשתי השעות הנוספות הראשונות שבאותו יום, שכר עבודה לא פחות מ-1/4 1 מהשכר המשתלם בעד כל יחידה שנעשתה בשעות העבודה הרגילות, ובעד כל יחידה שנעשתה בשעות הנוספות שלמעלה משתיים - לא פחות מ-1/2 1 מהשכר המשתלם בעד כל יחידה שנעשתה בשעות העבודה הרגילות.
 
למעלה