צער בעלי חיים.

הדולר הוא לא יישות בשר ודם ואין ביכולתו לחוות סבל או מצוקה

זהו רק סמל שרירותי שהמציא האדם המאפשר לאנשים להשוות ביניהם מי יותר חזק ואופן מעוות גם מי כביכול מאושר יותר.
שער הדולק מול השקל לדוגמא מאפשר לישראלי למדוד את אושרו ביחד לאמריקאי.
 
היה לי יום נוטף דבש אולם מתוך כבוד לבקשתו של דוביד שלא לרשום

כאן דברים בדיעבד, אמנע מלפרט את הטריידים הרבים שביצעתי.
יצאתי נקי טהור וזך לפקיעה.
 
למעלה