צעקות ובלאגן בחינוך העצמאי.

צעקות ובלאגן בחינוך העצמאי.

דוד נחמן בלוי איש שלומי אמונים צעק בישיבת החינוך העצמאי על גולדברג האחראי על מערך ההסעות "תתפטר, אתה לא יודע לעבוד". כמו"כ גיוס כללי כעת של כל עובדי החינוך העצמאי לרגל תחילת שנת הלימודים והבעיות.
 
למעלה