צעד ראשון

צעד ראשון

משנת 2002 קיים חוק עלום ובלתי מוכר שמחייב מעביד לתת בכתב לעובד הודעה על תנאי עבודתו. ההודעה כוללת הצהרה מי המעביד, מה התפקיד, שכר לשעה ,הקף המשרה ועוד. מרבית העובדים והמעסיקים כלל לא מודעים לחובה למסור את ההודעה לעובד בתוך 30 יום מיום תחילת עבודתו. עובד שלא קבל את ההודעה רשאי לדרוש זאת בכתב מן המעסיק ועל המעסיק להעבירה לו בתוך 30 יום מהדרישה. ההודעה משמעותית כאשר מגיעים בסיום יחסי העבודה לביה"ד לעבודה ומתחיל הויכוח על גובה השכר ומי היה המעסיק ועוד נושאים מהותיים בתביעה. ברגע שיש הודעת תנאי עבודה ניתן לחסוך חלק מהותי מן המחלוקות ולקצר את זמן בירור התביעה. עובדים דרשו הודעת תנאי עבודה לאחר כניסתכם לעבודה ! לפני 17 דקות · דווח נשלח מעורך דין שי אל.
 
למעלה