צנרת ביוב בבניין משותף

צנרת ביוב בבניין משותף

האם קיימת התייחסות בחוק לאחרויות של דייר הקומה התחתונה בעל גינה לנזקים בצנרת הביוב עקב חדירת שורשים לצנרת?
 
למעלה