צלב הקרס של פאלון-גונג מול לימוד מישניה

צלב הקרס של פאלון-גונג מול לימוד מישניה

כאשר הצלחת הפאלון גונג לסכסך בין יהודים ומוסלמים (סימלה של הכת הזאת הוא צלב קרס) נמצאת בשיאה ואכן יש הרוגים ופצועים בין היהודים והערבים, יש בידינו לעשות דבר אחד בשקדנות - ללמוד פרק בתורת ה"קבלה" - פרק מספר הזוהר. אני אכתוב כאן את פרק א מספר בראשית וחבל שאין אפשרות לנקד. כנראה שאחר כך אכתוב את הפרק בתעתיק לועזי. בריש. בראשית בחכמתא דמלכא גליף הורמנותא דמלכא גליף גלופי בטהירו עלאה בוצינא דקרדינותא ונפיק גו סתים דסתימו מרישא דאין סוף קוטרא בגולמא נעיץ בעיזקא לא חיוואר ולא אוכאם לא סומאק ולא ירוק ולאו גוון כלל כד מדיד משיחא עבד גוונין לאנהרא לגו בגו בוצינא נפיק חד נביעו דמינה איצטבעו גוונין לתתא סתים גו סתימין מראזא דאין סוף באקא ולא באקא אוירה דילה לא איתידע כלל עד דמיגו דחיקו דבקיעותה נהיר נקודה חדה סתימא עילאה בתאר ההיא נקודה לא איתידע כלל ובגין כאך איקרי ראשית מאמר קדמאה דכולא והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד זוהר סתימא דסתימין בטאש אווירא דילה בהאי נקודה וכדיין איתפשט האי ראשית ועבד לה היכלא ליקרה ולתושבחתה תאמאן זאראע זרעא דקודשא לאולדה לתועלתה דעלמא ורזא דא זרע קודש מצבתה זוהר דזרע ליקרה כהאי זרעא דמשי דארגוון טב דאיתחפי לגו ועבד לה היכלא דאיהו תושבחתה דילה ותועלתא דכולא בהאי ראשית ברא ההוא סתימא דלא אתידע להיכלא דא היכלא דא אקרי אלוקים וראזא דא בראשית ברא אלוקים זוהר דמינה כולהו מאמרות....... (אני עושה אתנחתה...ביי בינתיים).
 
למעלה