צירוף פלש לhtml

yanivan1

New member
צירוף פלש לhtml

שלום עשיתי תפריט בפלש ואת האתר שלי אני עושה html איך אני מצרף את התפריט תודה
 

Galle

New member
ככה:

במתוך הקובץ פלאש, תלחץ file>bublish. עכשיו, תכנס לתקייה שבה נמצא ה- fla, ושם תראה קובץ html . לחץ עם לחצן ימני על הקובץ (html) ואז "ערוך" , אתה אמור לראות קוד בסגנון:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" /> <title>Untitled-1</title> </head> <body bgcolor="#ffffff"> <!--url's used in the movie--> <!--text used in the movie--> <object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=7,0,0,0" width="550" height="400" id="Untitled-1" align="middle"> <param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /> <param name="movie" value="Untitled-1.swf" /> <param name="quality" value="high" /> <param name="bgcolor" value="#ffffff" /> <embed src="Untitled-1.swf" quality="high" bgcolor="#ffffff" width="550" height="400" name="Untitled-1" align="middle" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object> </body> </html>​
תמחק משם את כל השורות מלמעלה עד השורה:
<!--text used in the movie-->​
כולל השורה הזאת. ותמחק גם שתי שורות מלמטה. עכשיו תעתיק את מה שנשאר. כנס לקוד של ה-html של האתר שלך, ושם תדביק את מה שהעתקת. עכשיו, בשביל שהסרטון יעבוד לך, אתה צריך לשים את ה-swf בתיקייה של ה-html של האתר.. או - אם אתה רוצה שמתוך התיקייה של האתר, ה-swf יהיה בתיקייה נפרדת, אז נגיד תיצור תיקייה חדשה, שקוראים לה: "movies" . אז בתוך הקוד, בשורות האלה:
<param name="movie" value="Untitled-1.swf" /> <embed src="Untitled-1.swf" quality="high"...​
תשנה ל-
<param name="movie" value="movies/Untitled-1.swf" /> <embed src="movies/Untitled-1.swf" quality="high"...​
אני מקווה שהבנת.. בהצלחה.
 
למעלה