צילומי ציפורים מישראל

Blackstart

New member
צילומי ציפורים מישראל

כפי שפורסם, לספר Photographic Handbook of the Birds of the Western Palearctic נדרשים עוד מספר צילומים. פירוט הצילומים הנדרשים מישראל מופיע כאן. ב ה צ ל ח ה
 
למעלה