צילומי מקרו חדשים

איפה הם?

למה לא קישור חם?
או תעלה לכאן נבחרים. [*עצלנות כזו מדרבנת את העצלנות שלי גם
.צ'טערת]
 
למעלה