צילומים מהיום 13-5-2015 מטיסה ומפזר רבד כפר יהושוע

מצב
הנושא נעול.
סימנים מעניינים של תחילת עבודות בצומת העמקים.

צילומים מהיום 13-5-2015 מטיסה ומפזר רבד כפר יהושוע
https://www.youtube.com/watch?v=NzstQKDv2Ds&feature=youtu.be
סימנים מעניינים של תחילת עבודות בצומת העמקים.
נראה היה היום כי יש התחלת יישור קרקע באיזור צומת העמקים כחלק מעבודות התשתית להמשכת כביש 6 צפונה.

 
מצב
הנושא נעול.
למעלה