צילום של ירושלים מגובה נמוך

צילום של ירושלים מגובה נמוך 
למעלה