צום עשירי בטבת ה'תשס"ח

נועה IL

New member
../images/Emo45.gif שכוייח!

בדיוק התכוונתי להעלות פינה לרגל התאריך. ולטובת הסלולריים, לא אכפת לך שאעתיק להם את הכתוב בקובץ שצירפת, נכון?
צום י' בטבת
יש ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שאירעו בהן כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי התשובה ויהיה זה זכרון למעשינו הרעים ומעשה אבותינו שהיה כמעשינו עתה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות. שבזכרון דברים אלו נשוב להיטיב שנאמר "והתודו את עונם ואת עון אבותם וגו'". ואלו הן יום שלישי בתשרי שבו נהרג גדליה בן אחיקם ונכבת גחלת ישראל הנשארת וסיבב להתם גלותן, עשירי בטבת שבו סמך מלך בבל נבוכדנאצר הרשע על ירושלים והביאה במצור ובמצוק וי"ז בתמוז חמשה דברים אירעו בו, נשתברו הלוחות, ובטל התמיד מבית ראשון, והובקעה ירושלים בחורבן שני ושרף אפוסטומוס הרשע את התורה והעמיד צלם בהיכל. ארבעה צומות האלו הרי הן מפורשין בקבלה "צום הרביעי וצום החמישי וגו '" ונהגו כל ישראל בזמנים אלו להתענות , ואוסיף את הקדמת הרמב"ם בפרק ראשון להלכות תענית - "....ודבר זה מדרכי התשובה הוא ,שבזמן שתבוא צרה ויזעקו עליה ויריעו ידעו הכל שבגלל מעשיהם הרעים הורע להן ככתוב "עונותיכם הטו וגו' " וזה הוא שיגרום להסיר הצרה מעליהם ,אבל אם לא יזעקו ולא יריעו אלא יאמרו דבר זה ממנהג העולם אירע לנו וצרה זו נקרה נקרית הרי זו דרך אכזריות וגורמת להם להדבק במעשיהם הרעים ותוסיף הצרה צרות אחרות הוא שכתוב בתורה "והלכתם עמי בקרי והלכתי גם אני עמכם בחמת קרי", כלומר כשאביא עליכם צרה כדי שתשובו, אם תאמרו שהיא קרי אוסיף לכם חמת אותו קרי. בע"ה שצומות אלה יהפכו מאבל לשמחה, ונזכה לחזות במהרה בבניינה של ירושלים ובביאת גואל צדק.
 

נועה IL

New member
אכן, בא' תשרי

אני מניחה שהכונה היתה כי הצום נקבע לג' תשרי. מעבר לזה, אני העתקתי את מה שהיה כתוב בקובץ ופחות נתתי דעתי על התוכן במדויק. כל הכבוד ששמת לב.
 

נועה IL

New member
הלכה יומית לתענית

הכוונה הרצויה בתענית
בכל צום חייב כל איש לפשפש במעשיו, כי אין העיקר בצום אלא בשינוי המעשים, ושינוי המעשים קורע גזרות רעות. כמו שקרה עם אנשי נינוה, שכאשר הכריז יונה הנביא עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת צמו אנשי נינוה, התענו ושינו את מעשיהם הרעים ובעקבות כך בטלה הגזרה. וחכמינו זכרונם לברכה לימדונו, כי בטול הגזרה היה בגלל שינוי מעשיהם הרעים, ולא בגלל הצום, שהרי כתוב "וירא האלוקים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה", ולא כתוב "וירא את שקם ואת תעניתם", ללמדך כי שינוי המעשים הוא הגורם לביטול הגזרה, והתענית היא הכנה לתשובה, ולכן ביום זה יש על כל אחד לחזור בתשובה שלמה ולחשוב ולהתבונן מה הוא יכול לשפר.
הלכות
רחיצת הפה במים ביום תענית: בכל תענית ציבור ראוי שלא לשטוף פיו במים. כמו כן אסור לטעום מאכל אפילו מתכוון לפולטו אחר כך. בתענית יחיד שאדם מקבל על עצמו מותר לטעום ולפלוט ומותר לשטוף את פיו.
אכילה לפני עלות השחר - מותר לאכול בלילה שלפני הצום עד שיעל עמוד השחר (חוץ מיום כיפור וט` באב שהצום מתחיל מהלילה). כל זה בתנאי שלא ישן שנת קבע, אבל אם ישן שנת קבע והתעורר קודם עלות השחר אסור לאכול או לשתות אפי` לפני עלות השחר. ואם אמר לפני שהלך לישון הריני מתכוון לאכול קודם עמוד השחר או כל נוסח דומה לכך יכול לאכול לפני עלות השחר, עד עלות השחר.
ברכת כהנים בתענית ציבור - כשמתפללים סמוך לשקיעה (חצי שעה נקרא סמוך) ישאו הכהנים כפיים. (יש מקילים גם לשאת כפיים מפלג המנחה שהוא שעה ורבע לפני שקיעה). כהן שלא מתענה, אפילו מחמת אונס או ששגג ואכל, לא ישא כפיו, ויצא מבית הכנסת לפני "רצה". (הרב מישאל רובין) צום מועיל לכולכם! אני אאלץ לא לצום... הרופאים האלה בעייתיים! אבל לא נורא, העיקר אינו בצום אלא בשינוי המעשים כפי שלמדנו לעיל.. אוהב אתכם
-עידן-
אתה ודאי יודע שהתודה ה"קבועה" היא הרבה מעבר ל'תודה' ול'אשריך' ול'שכוייח'. ובכ"ז תודה עידן
מעריכה כ"כ את ההתמדה, הרצון לחזק ולשתף, ההשקעה. אין ספק שאתה אחת הזכיות שיש לפורום הזה.
 

yetush

New member
צום עשירי בטבת ה'תשס"ח

כל מה שקשור ליום הזה נא לשרשר לפה
מתי נכנס ויוצא הצום?
 

משיח now

New member
צום מועיל לכולנו!!!

וכדברי הנביא זכריה: "כה אמר ד' צבאות צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי והיה לבית יהודה לששון ולשמחה ולמועדים טובים, והאמת והשלום אהבו" (זכריה ח יט).
 
למה מכנים את אלוהים ה' ?

התשובה פשוטה- בעבר, היו הרבה מילים שזכו לקיצורים. למשל: במקום בן - כתבו רק "ן". במקום השם (כי אסור לכתוב את השם המפורש) - כתבו "ה". ויום אחד התעורר חכמ(ולוג) שהחליט שהאות "ה" נמצאת בשם ה' ולכן צריך לכתוב ד'. וכדי להסביר עד כמה המעבר לאות ד' לא ברור אספר לך שלמדתי פעם בישיבה שעל ארון הקודש היה כתוב: "כי ניחם ה' ציון ניחם כל חרבתיה, וישם מדברה כעדן וערבתה כגן ד'".
 

נועה IL

New member
../images/Emo124.gif זמני כניסת ויציאת הצום ברחבי הארץ

אילת - כניסת הצום : 04:55 יציאת הצום: 17:14 באר שבע - כניסת הצום : 04:58 יציאת הצום: 17:10 חיפה - כניסת הצום : 05:00 יציאת הצום: 17:06 טבריה - כניסת הצום : 04:57 יציאת הצום: 17:04 ירושלים - כניסת הצום : 04:57 יציאת הצום: 17:13 צפת - כניסת הצום : 04:58 יציאת הצום: 17:04 תל אביב - כניסת הצום : 05:00 יציאת הצום: 17:09 לבדיקת ערים נוספות - אתר ישיבה (לבחור למעלה את העיר הרצויה) http://www.yeshiva.org.il/calendar/default.aspx
 
זכרונות מבית אבא (וציטוטים של אמא):

תחילת הצום: איך שקמים בבוקר ("אי אפשר לקום לפני כי כבר קמת"). סוף הצום: אחרי ערבית (רק נשים מוציאות לפני!"). עם מה שוברים: נס מחלב מלא, עוגת סולת (סופרה טריפוליטאית).. אני חושב שאלו הפעמים היחידות בשנה בהם שתיתי קפה כשהייתי קטן. ("קודם מי שצם הכל, אחרי זה מי שצם רק-חלק"). תחרות: מי נשבר ראשון. בדרך כלל אחי הבכור היה מגייס פסקי הלכה לפיהם אסור לי לצום. להעביר את הזמן: חי-צומח-דומם (הגרסה הצפתית ל"ארץ עיר"), דמקה, שחמט, קלפים. ("תקראו תהילים, הכי טוב"). אופס: אכלתי בטעות מרשמלו שהביא לי השכן. אבל זו היתה חתיכה קטנה, ממש קטנה.
 
למעלה