צום י"ז בתמוז

רוננין

New member
צום י"ז בתמוז

תאריך י"ז בתמוז נקבע כיום צום ותענית, על שום חמש פורענויות שאירעו בו:
"נשתברו הלוחות"- משה שבר את לוחות הברית כשירד מהר סיני וראה את ישראל חוטאים בחטא העגל.
"בוטל התמיד"- הופסק קורבן התמיד, קורבן ציבור המוקרב פעמיים ביום ומסמל תמידיות. בימי חורבן בית ראשון פרץ הצבא הבבלי לירושלים, אך לא היה יכול להיכנס להיכל ה', כי הכהנים התבצרו בבית המקדש. הכהנים המתבצרים המשיכו בעבודת הקורבנות עד ליום ז' באב, אבל ביום י"ז בתמוז, שלושה שבועות לפני החורבן, הקריבו בפעם האחרונה את קורבן התמיד ובוטלו הקורבנות.
"הובקעה העיר"- חומות העיר ירושלים הובקעו (נפרצו) פעמיים בחודש תמוז. בימי בית ראשון הובקעה חומת ירושלים בידי הבבלים ב-ט' בתמוז, ובתקופת בית שני הובקעה החומה בידי רומי בי"ז בתמוז. הבקעת חומת העיר הייתה השלב האחרון לפני הכיבוש וחורבן בית המקדש, שהתרחש ב-ט' באב.
"אפסטמוס שרף את התורה"- משערים שמאורע זה התרחש בתקופת הנציב הרומי קומנוס. בעקבות שוד של אחד מעבדי הקיסר, קומנוס ציוה לאסור את תושבי הכפרים הסמוכים למקום השוד. במהלך פשיטת החיילים על הכפרים, תפס אחד מאנשי הצבא ספר תורה, קרע אותו והשליך לאש. סערה גדולה התעוררה בקרב היהודים, ובסופו של דבר הועלה איש הצבא לגרדום.
"העמיד צלם בהיכל"- משערים כי גם את המעשה הנורא הזה, העמדת פסל לעבודה זרה בהיכל ה', בבית המקדש, ביצע אפוסטמוס ב-י"ז בתמוז.
יום צום ותענית. ארבע תעניות נקבעו כזכר לחורבן בית המקדש: י"ז תמוז, ט' באב, צום גדליה ו-י' בטבת. בכל אחד מהתאריכים שבהם נקבעו התעניות קרה אירוע שתרם לחורבן הארץ ולגלות שבאה בעקבותיו. צום י"ז בתמוז מכונה "הרביעי" משום שהוא חל בחודש הרביעי למניין החודשים. נמנעים בו מאכילה ושתייה, אומרים "סליחות", קוראים "אבינו מלכנו", ומוסיפים "עננו" בתפילת עמידה. ראוי להוסיף כי לא הצער והאבל הם העיקר בתענית, אלא הלמידה מהעבר והפנמת הלקחים ממנו. ימי האבל על חורבן בתי המקדש מתמקדים בהבנה שחורבן בית המקדש נבע ממצבו הרוחני והמוסרי של העם, וממנו גם תיבנה בנייתו לעתיד לבוא.
מיום י"ז בתמוז מתחילים ימי "בין המצרים". שלושת השבועות שבין י"ז בתמוז ל-ט' באב מכונים "בין המצרים" ונוהגים בהם מנהגי אבלות. בין היתר, לא לובשים בגד חדש, לא מקיימים טקסי חתונה, לא מסתפרים ולא שומעים מוזיקה. תשעת הימים האחרונים בימי "בין המצרים", החלים בין ראש חודש אב ל-ט' באב, מכונים "תשעת הימים".
ויהי רצון שיתקיים בנו הפסוק: "כֹּה-אָמַר יְהוָה צְבָאוֹת, צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִי וְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית-יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה, וּלְמֹעֲדִים טוֹבִים, וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם, אֱהָבוּ. (זכריה, ח', י"ט).
 

צפוני1983

New member
שיעור למנויים- צום הרביעי יהיו לבית יהודה ל..

בס"ד.

צום הרביעי ... יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה

הרב שמואל אליהו (נערך על ידי הרב)

מוקדש לעלוי נשמת הרב מרדכי אליהו זצוק"ל

פרשת בלק – צום הרביעי וצום החמישי... יהיו לבית יהודה לששון ולשמחה

ארבעה שנקראו "קדוש"
מספר מועט של אנשים זכו להיקרא בפי כלל ישראל בשם "קדוש", והם: האר"י הקדוש, אור החיים הקדוש, האלשיך הקדוש והשל"ה הקדוש. יש אחרים שנקראים "קדוש" בפי קהלים שונים, אבל כלל ישראל קוראים "קדוש" רק לאלו.
אנשים אלו בוודאי חיו חיי קדושה. מלבד זאת היה לכולם עוד משהו משותף מיוחד: כולם עלו לארץ ישראל וחיו בה, וחלקם משכו אחריהם קהילות שלמות של יהודים שעלו בעקבותיהם לארץ הקדושה.

קדושתו הפלא ופלא
כך היה רבי חיים בן עטר זיע"א, המכונה אור החיים הקדוש. הוא עלה לארץ ישראל בראשות שלושים מתלמידיו ובני משפחותיהם. כמו משה רבנו ע"ה, הבין רבי חיים בן עטר שהביאור של התורה הוא עלייה לארץ ישראל (דברים א ה). בהיותם בארץ ישראל למדו תורה בהתמדה ובעיון גדול בבית המדרש שפתח אור החיים בירושלים.
החיד"א כותב עליו בשם הגדולים (מערכת ח אות מב) "מהר"ר חיים ן' עטר – עיר וקדיש מקהילות קודש סאלי ובא לעה"ק ירושלים ת"ו סוף שנת תק"ב" וכותב שם החיד"א שזכה ללמוד אצלו "ואני הצעיר זכיתי והייתי בישיבתו הרמתה" ומעיד על גאונותו בתורה: "ועיני ראו גדולת תורתו. עוקר הרי הרים". ועל קדושתו כותב "וקדושתו הפלא ופלא". וממשיך לתאר את גודל בקיאותו בכל חלקי התלמוד "ולפי דורנו היה לב הרב מבעית בתלמוד והיה כמעין המתגבר", שזה ביטוי שנאמר כל מי שעוסק בתורה לשמה שנעשה כמעיין המתגבר וכנהר שאינו פוסק.
ממשיך החיד"א לתאר את הסתלקותו של הרב ואומר: "והן בעון הדור כמעט שכ"ב ובחדש תמוז תק"ג עלה לשמים בן מ"ז שנה זלה"ה. וחיבר חפץ ה'. ראשון לציון. אור החיים. פרי תאר. וחכמתו ניכרת מספריו, אך זה אחד מעשרה מחכמתו ורוחב לבו וחורפתו הפלא ופלא".
היה מו"ר הרב אליהו זצוק"ל אומר כי הזמן שהיה אור החיים הקדוש בירושלים היה מעט מאוד, פחות משנה, והספיק לכתוב ספרים על חכמת הנגלה כפי שמעיד תלמידו המובהק החיד"א. חיבור על שבע מסכתות. "וחופף עליו כל היום סדר קדושה והבדלה מעניני העולם הזה, ורבו עזוז נוראותיו".

נשמת משיח
הבעל שם טוב העיד על אור החיים הקדוש שהיה "חלק של רוח של יחידה של נשמת דוד המלך". ואמר על עצמו שהוא, הבעל שם טוב, היה "חלק נפש של יחידה של נשמת דוד המלך". אם הם היו נפגשים היו מביאים לכך שתתגלה הנשמה של המשיח והיו יכולים להביא את הגאולה. הבעל שם טוב ניסה להגיע לארץ ישראל ולא עלה בידו. אבל גיסו הגיע לארץ וזכה לפגוש את רבי חיים בן עטר וללמוד תורה מפיהו.
הסיפור הזה הוא יסוד להבין כמה חשוב החיבור בין תלמידי חכמים, ולהבין למה יש באור החיים הקדוש חלק כל כך חשוב של נשמת דוד המלך, שהיא נשמת משיח. צריך להתבונן ולראות כי אור החיים הקדוש הכיל בתוכו שלמות של תורה.
אור החיים הקדוש המשיך את פעולותיהם של ה"בית יוסף" והאר"י הקדוש, שהקימו את היישוב היהודי בצפת. האר"י העיד על עצמו שהוא לא יכול להיכנס לירושלים, כי עוד לא הגיע הזמן. אבל אור החיים הקדוש, שחי כ-150 שנה אחריו, זכה לעלות לירושלים ולהקים בה שני בתי-מדרש בתקופה קצרה של פחות משנה.
הקמת ישיבה בירושלים בימים ההם הצריכה בוודאי כסף ומאמץ פיזי רב. אבל יותר מכל נדרשו לשם כך כוחות נפש, רוח ונשמה עילאיים בהיותה הישיבה הראשונה בירושלים אחרי מאות שנות גלות.

להקים שכינתא מעפרא
אור החיים הקדוש היה עסוק כל ימיו בעסק אחד: להקים שכינתא מעפרא. על זה היה מתפלל ובוכה בתיקון חצות. על כן כל מפעלו התורני היה לשם כך. לכן זכה לארגן קבוצה של תלמידים שביחד עלו לארץ ישראל בשנת תק"ב, והגבירים בחו"ל מסייעים להם בתחילת דרכם בארץ.
בדיוק בתקופה ההיא עלה לישראל רבי חיים אבולעפיה זצוק"ל, שהקים את היישוב היהודי בטבריה. החיד"א קורא לרבי חיים אבולעפיה "מופת דורנו הרב הגדול", שחיבר כמה ספרים ותיקן כמה תקנות באיזמיר ובנה את ק"ק טבריה "ורבו נוראותיו ועניניו וקדושתו כאחד מהראשונים כמפורסם".
הימים ההם היו עת רצון מיוחדת. באותה תקופה השתדלו לעלות לארץ גם הרמח"ל, שהצליח להגיע לארץ ישראל אבל לא להתקיים בה לאורך זמן, וכן הגר"א והבעל שם טוב שניסו בכל כוחם לעלות אבל לא עלה בידם לפרוץ את החומות הרוחניות הכבדות שסגרו את שערי הארץ. חיבתם הגדולה להקים שכינתא מעפרא לא שקטה, והם שלחו את תלמידיהם לארץ במסירות נפש. ואכן, התלמידים זכו להתיישב בה ולהקים את הבסיס ליישוב היהודי בארץ ישראל.

אור החיים – החכם השלם
בקיא בחכמת הנגלה והנסתר – רבי חיים בן עטר היה בקיא בהלכה, כפי שעולה מספריו שחיבר בחכמת הנגלה, וכפי שמעיד עליו תלמידו שהיה "מבעית בתלמוד", בקיאות מבהילה בתורת הנגלה. הוא גם היה בקיא בתורת הנסתר, כפי שניכר מפירושו לתורה שבנוי כולו על דברי האר"י ז"ל, וכפי שהוא עצמו מביא בשמו בפירושו כמה פעמים. הפלא של פירושו הוא שדברי האר"י הקדוש שבו עטופים בפירוש פשטי הפסוקים, וכך הגיעה בזכותו תורת האר"י הקדוש להמוני בית ישראל שבזכותו למדו את סודות תורתו של האר"י ז"ל דרך פירוש אור החיים על התורה.
דבריו נשמעים – חכמינו אומרים שכל מי שיש בו יראת שמים דבריו נשמעים. כך היה עם ספרו של אור החיים הקדוש, שעוד בחיים חיותו של אור החיים זצוק"ל כבר התפרסם שמו והיו לומדים אותו גם במרוקו, עיר הולדתו של הצדיק, וגם בפולניה, חסידים ואנשי מעשה ששמעו את מעלת גדולתו מפי קודשו של רבי ישראל הבעל שם טוב. והודפס כמה פעמים.
על זה נאמר: כל מי שיש בו יראת שמים, דבריו נשמעים. וכפי שראינו את עדותו של החיד"א תלמידו כמה היה קדוש וירא ה' מרבים.
החכם השלם – במקביל לעיסוקו בתורה היה משתדל גם במצוות למעשה. הרבה לפרנס תלמידי חכמים ולעסוק בצדקה וחסד, לחבר לימוד עם מעשה. על כמוהו היו מליצים ואומרים "החכם השלם". שהיה גם איש הלכה, גם עוסק בפנימיות תורת האר"י ז"ל, גם דבוק בארץ ישראל, גם מלא קדושה ואהבת ה' מופלאה, גם עוסק בתורה עם תלמידי חכמים גדולים וגם מלמד את הציבור. שייך לכל חלקי התורה. החכם שלם.
החיד"א – היה תלמידו של הרב רבי חיים בן עטר, כפי שהוא מעיד בספרו. והיה ממשיך את דרכו של רבו בכל העניינים, גם בנגלה וגם בנסתר. גם באהבת הארץ וגם בעיסוק בבניינה. שהיה שד"ר בכל העולם לאסוף כספים לבנות את היישוב היהודי בארץ ישראל. היה בקיא בכל מקצועות התורה כפי שרואים בעשרות הספרים שחיבר תוך כדי נדודיו בעולם. ספרים שיש בהם בכל מכל כל.
הבבא סאלי – היה תלמיד שניהם. והיה לומד את אור החיים הקדוש על התורה בכל ערב שבת. סיפר הרב זצוק"ל שהיה מקפיד לא לאכול בשבת לפני שסיים את כל אור החיים על הפרשה. כל כך הייתה חיבתו גדולה לספריו של אותו צדיק.
ברשותו של הבבא סאלי היו שני ספרים של פירושו של אור החיים הקדוש על התורה, שהודפסו עוד בחיים חיותו. פעם הגיע הרב זצ"ל אל הבבא סאלי וראה אותו עצוב, וכאשר שאלו על כך השיב שגנבו ממנו את שני הספרים. ואמר למו"ר אבא זצוק"ל: אני יודע מי גנב לי אותם, אבל אני לא רוצה להעליב אותו.
מו"ר אבא זצ"ל אמר בלבו כי בוודאי הספרים הללו יימצאו עכשיו אצל הסוחרים שעוסקים בספרי עתיקות, ועל כן פרסם שהוא מחפש ספר אור החיים שהודפס בחייו. ובאמת לאחר זמן מה באו אליו סוחרים עם אחד הספרים של הבבא סאלי שנמכר להם על-ידי אותו גנב. מו"ר אבא קנה את הספר ובא אל הבבא סאלי עם הספר בידו. הבבא סאלי שמח ואמר "ברוך מחזיר אבידה". אחר כך ביקש הבבא סאלי שהרב זצ"ל ייקח את הספר לעצמו. הרב ניסה לסרב ואמר שקנה אותו בשביל הבבא סאלי, אבל הוא לא הסכים לקחת וכך נשאר הספר הזה אצל הרב זצ"ל.

להמשך השיעור :
http://www.yeshiva.org.il/midrash/printShiur.aspx/18781

--------------------
השיעור הועבר בתאריך תשע"ב אתר ישיבה.
 

מיקי*

New member
הכתובת על הקיר!

המהר"ל בספרו נצח ישראל מגדיר את יום י"ז בתמוז (בתרגום לשפתנו) כיום האזהרה מפני "הכתובת שעל הקיר". הכתובת על הקיר המזהירה כי אם לא נשוב בתשובה אחרי חטא העגל תיגזר גזירה קשה בהרבה בחטא המרגלים, הכתובת על הקיר כאשר האויב פורץ אל העיר וכדאי לשוב רגע לפני החורבן המלא, הכתובת על הקיר כאשר בטל התמיד רגע לפני שנחרשה העיר וכו'.
כדאי לנצל יום זה ולחשוב על הכתובות שעל הקיר מסביבנו.הכתובת של ההזיות על שחרור מחבלים ועוד ויתורים, רגע לפני שאוטובוסים מתחילים לעוף כאן, הכתובת על מאיסת הציבור בנעשה ברבנות ,רגע לפני שהדבר יביא לחקיקה שאחריתה מי ישורנו וכך הלאה וכך הלאה.
ועוד מילה אחת שרק לודאים יבינו -בעיר התנאים רשומה כרגע כתובת על הקיר הקשורה לעתיד יצוגו והשפעתו של הציבור הדתי לאומי בעיר.האם נקרא אותה בזמן?
 
למעלה