צוואה הדדית ע"י אפוטרופוס

wiz of oz

New member
צוואה הדדית ע"י אפוטרופוס

הוריי נשואים ולא ערכו צוואה.
לאחרונה מונה אבי לאפוטרופוס לרכוש של אמי, מסיבות בריאותיות.
האם הוא יכול לערוך צוואה הדדית?
האם נדרש אישור בימש לזה?
 
צוואה הדדית

צוואה הדדית נעשית ע"י בני זוג המורישים בד"כ זה לזה עם הוראות נוספות למה יעשה ברכוש אחרי 120 של שני בני הזוג.
כשהאשה חסויה או פסולת דין כלומר מונה לה אפוטרופוס , בד"כ היא אינה כשירה לערוך צוואה כי מי שעורך צוואה חייב להיות בעל רצון חופשי מבין את הצוואה וכשיר נפשית וקוגניטיבית.
לכן סביר שלא ניתן לעשות כל צוואה של מי שמונה לה אפוטרופוס לא צוואה רגילה ולא צוואה הדדית.
המידע כאן הוא כללי וכל ענין חייב להיבדק סציפית לפי נסיבותיו.
 
למעלה