צבירת ימי חופשה

מצב
הנושא נעול.
צבירת ימי חופשה

צבירת ימי חופשה
האם ישנו חוק לגבי התווספות ימי חופשה על כל שנת וותק בעבודה? (הכוונה מעבר ל12 ימים הקבועים בחוק)
 
המחוקק אסר על צבירת חופשה.

צבירת ימי חופשה
האם ישנו חוק לגבי התווספות ימי חופשה על כל שנת וותק בעבודה? (הכוונה מעבר ל12 ימים הקבועים בחוק)
המחוקק אסר על צבירת חופשה.
אבל, אם המעביד מסכים, העובד יכול לקחת רק שבעה ימי חופשה ולצרף את יתרת החופשה ששנותרה לו לשתי שנות עבודתו הבאות. שים לב - הנ"ל דורש את הסכמת המעסיק!
 
האיסור מופנה למעביד ולא לעובד.

המחוקק אסר על צבירת חופשה.
אבל, אם המעביד מסכים, העובד יכול לקחת רק שבעה ימי חופשה ולצרף את יתרת החופשה ששנותרה לו לשתי שנות עבודתו הבאות. שים לב - הנ"ל דורש את הסכמת המעסיק!
האיסור מופנה למעביד ולא לעובד.
(זו ההסתייגות הרגילה שלי).
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה