פתיחת השנה

פתיחת השנה

פתיחת שנת הלימודים היא תמיד אירוע שמרגש אותי מחדש .והנה היום הזה כבר אחרי
 
למעלה