פתח לוח גמ"ח למסירת דברים...

מתנדב

New member
פתח לוח גמ"ח למסירת דברים...

יש לכם מוצר מסויים שאתם לא צרכים אותו, ואתם רוצים למסור אותו לזולת אנא פרסמו את המוצר בלוח המתאים בכדי שכולם יוכלו לצפות במוצר שאתם מפרסמים
 

מתנדב

New member
כמו כן נפתח בלוחות

לוח השאלת ציוד יש לכם ציוד כלשהו שאתם רוצים להשאיל או שאתם מכירים גמחי"ם להשאלת ציוד? תוכלו לפרסם בלוח זה לוח דרושים דרוש לכם מוצר או כל פריט אחר? תוכלו לפרסם בלוח את הפריט / ציוד הדרוש לכם...
 
למעלה