פרשת שבוע מצורע פינת שבת

פרשת שבוע מצורע פינת שבת../images/Emo66.gif../images/Emo197.gif

בס"דפרשת שבוע מצורע פינת שבת
פרשת מצורע דברי רבנו נחמן מברסלב תורת המצורע -הנגעים באים בעוון לשון הרע , חז"ל ולכן המפטפט לשון הרע ,שנהיה מצורע , מביא צפורים לכוהן כי הצפורים מפטפטים תמיד בצפצוף קול {יבואו המפטפטים ויכפרו על המפטפט } הסבות שמביאין את האדם ללשון הרע מאת רבנו} 1} כשאין אהבה בין בני אדם , 2} הדרכים {לכן אדם שהולך הרבה בדרכים יזהר ביותר מלשון הרע ,} 3} הגסות {המדבר רע על השני בהכרח מרגיש עצמו יותר טוב מהשני} הסימנים של לשון הרע הם : נהיה חולה בפיו, אין לו חשק ללמוד, נגעים באים בעורו {גדודים פצעים עוד יבש עוד מחספס ועוד קשה }, מפסיד הן בגשמית והן ברוחניות ונופל במלחמה , כלב נושך אותו , נתפס בבית הסוהר ,{ או שנתפס באיזה מקום מבלי יכולת לנוע }, התקון לשון הרע : 1} ישפיל רעתו ויעסוק בתורה 2} יאומר קטורת , 3} אמת מצילה מלשון הרע, מובא בזוהר הקדוש : יש נחש עליון והוא מלא קשקשים וכשאדם עובר עברה הוא מעורר קשקש אחד מהנחש העליון וכל עברה יש לה קשקש מיוחד והמדבר לשון הרע הוא מעורר ומקפיץ את הנחש העליון כלו על כל הקשקשים רחמנא לישובן , וכתב רבנו :" מי שמדבר רע {על השני וכיוצא } נעשה מרוח פיו רוח סערה שממנו באים כל הקטורונים שיש על האדם והוא מסעיר את גופו של האדם , וכל המלשניות והרעות שמדברים על האדם הוא מרוח סערה הזה ", פעם בא עאדם לרבנו ואמר לו שיש יהודי אחד רעש,,,, רבנו הפסיקו ואמר:"איך תאמור על יהודי רשע ?!,,,, שאל מרנו נתן את רבי מאיר מטפליק על מישהו מעיר טפליק ,והשיב לו כלאחר יד :" אין ממי לדבר ..." {כונתו שאותו איש אל נכנס כראוי לעבודת השם } ענה מורנו נתן :" שמע נא בקולי אם תרצה להביט בעין כזו אזי תשלל את כולם ,,,, כי תביט בכל יושבי עירך בקצה העיר וכשתביט בו היטב יעלה בדעתך שאתה האיש הכשר ביותר מכל העיר ?! השיב רבי מאיר:" גם אני אינני איש כשר כראוי," ענה מורנו נתן :" גם אתה אינך איש כשר ?,,,, אם כן מיהו האיש הכשר ?" והמשיך מורינו נתן :, אצל כשתביט בעין יפה אזי גם כשתתבונן בגרוע שבגרועים מורינו נתן :" אצל כשתביט בעין יפה אזי גם כשתתבונן בגרוע שבגרועים תמצא בו איזה דבגר טוב וכל שכן במי שאינו גרוע כל כך וכן בכל אחד ואחד, וגם בך יש טוב וכך תהיהי מזכה את כל העולם ," רבי מדרכי מסוקולב היה חסיד ברסלב נלהב ודרכו היה לדון לכף זכות מאוד , פעם ראה כמה חסידים שמתוכחים ביניהם שכל חסיד מבטל ומקטרג את שאר האדמורים וחושב שהרבי שלו הוא מאת וגדול ,,,, פנה אליהם רבי מדרכי :" אם כל חסיד טוען שהאדמורים אינם בעלי מדרגה כלל ורק הרבי שלו גדול וכו' יוצא לפי דבריו שהרבי שלו גדול מכל האדמורים הקטנים כל כך,,,,, אצל אם יאמור החסיד לחברו :" באמת רבך גדול במעלתו אולם הרבי שלי גדול ממנו בגלל סיבה זו וזו , אזי יתעלה מדרגת רבנו מאוד[email protected]@@@@" בס"ד רבנו הקדוש אמר : "אני נהר המטהר מכל הכתמים..." את הכתמים שיש לנו מי יכול לנקות ?? רק רבנו הקדוש !!!! כשצריכים רפואה אומרים ה"תיקון הכללי " מי שחס ושלום נפל אז תיכף, כאילו לא קרה כלום "תיקון הכללי " זה אור של משיח! הכול כתוב בכל דיבור של רבנו ז"ל בספריו הקדושים. יש לכל אחד מישראל את כל התיקונים וכל הרפואות וכל הישועות בידיו וזה הפצה! להדפיס ספרי רבנו זה חיות כל העולם !!!
 
למעלה