פרשת שבוע כנסו כאן. וכנסו לתגובות

פרשת שבוע כנסו כאן. וכנסו לתגובות

אלה תולדות אברהם , אברהם הוליד את יצחק. רש``י אומר לאחר שנימול אברהם וכו` זאת אומרת אחרי שנימול נהיה תמים= שלם ואז קרא ה` שמו אברהם אח``ז הוליד את יצחק
 
חידוש ידוע, ויתרוצצו הבנים בקרבה.

כשהיתה עוברת ליד פתח של תורה יעקב רוצה לצאת. וכשהיתה עוברת ליד פתחי עבודה זרה עשו היה רוצה לצאת.! וקשה.. עשו אני מבין למה רצה לצאת מהבטן כשראה ע``ז. אבל יעקב למה לו לצאת?? הרי גם בבטן לומדים המלאך מלמד אותו תורה. מתרצים ע``ז שיעקב לא רצה להיות אם עשו באותו המקום שהרי רשע היה.
 
ויאמר ה` לה שני גויים בבטנך וכו` ,,

ורב יעבוד צעיר . הפסוק אומר שרב זאת אומרת הראשון שיצא יולד הוא יהיה עבד של הצעיר. אז אף אחד לא רצה לצאת שלא רצו להיות עבדים
 
ויגדלו הנערים:קצרצר

תמיד היה לעשו מידות רעות ! אבל כשהוא היה קטן היה אפשר לסנגר עלו ולומר טוב נו הוא ילד ! וככה ילדים מתנהגים. אבל כשגדל ורואים שממשיך לעשות מעשים רעים אז לכן כתוב ויגדלו הנערים ויהי עשו איש ציד וכו` זאת אומרת אחרי שגדל זה מראה בדיוק מהו
 
חידה קלה . כנסו

כידוע במשך כל הדורות היהודים מגורשים גירוש ספרד וכו` . אוקי אז מה הגירוש שהיה בפרשתנו מי גרש את מי.
 
יקרבו ימי אבל אבי ואהרגה את יעקב

כך אמר עשו . ושואלים מדוע היה צריך לחכות עד ימי אבל אביו .יצחק.שהיה הורג את יעקב כבר עכשו. אז אומרים משו נחמד עשו ידע למה חיכה . כי עכשו אי אפשר להרוג את יעקב הוא לומד תורה . אז אמר עשו אם יצחק ימות יעקב יהיה באבל ולא יוכל ללמוד תורה כי אסור בשבעה ללמוד תורה ולכן חיכה עשו שימות יצחק ורק אז להרוג את יעקב
 
למעלה