פרשת שבוע אמור דברי רבנו ברסלב

פרשת שבוע אמור דברי רבנו ברסלב

בס"ד ובא השמש וטהר רמז לפטירת האדם שאז יזכה להטהרה גמורה כמו שאמרו חז"ל :" יש עוונות שתשובה מכפרת , ויש עוונות שיסורים מכפרים ויש עוונות שיום כיפור מכפר , ויש עוונות, שרק יום המיתה מכפר ..... לכן אדם שבמשך חייו משתדל ומתחזק לטהר עצמו אזי אף על פי שלא עולה בידו משך ימי חייו להטהר כראוי ,ידע כי אין שום רצון טוב שנאבד {כל שכן דברו טוב או מעשה טוב } עד שיזכה שישלם טהרתו ביום האחרון ,ודע שהצדיק האמת {רבנו נחמן עם עצותיו } יכול לכפר גם עוונות הקשים ביותר שעליהם אמרו חז"ל שאין לו חלק לעולם הבא או סקילה שרפה ,הרג ,וחנק , כרת כו` כי הצדיק האמת יכול להעלות את כל הנופלים והרחוקים מאוד מאוד, וכל זר לא יאכל קודש- הכוונה לסודות התורה שמי שאינו מבין עצמו כראוי אזי גורם לעצמו רביו אור ושבירת כלים {חרבן הדעת } והעיקר שכל מי שרוצה לזכות להכנס בסודות התורה שיבטל שכלו ודעתו לגמרי אל רבנו ז"ל ותלמידיו וספריו, וספרתם לכם - כל אחד יספור לעצמו ,ללמדנו שהאדם ישתדל להתקרב אל השם מדרגה לדרגה ואפילו שרואה שחבריו זכו יותר ויותר ממנו לא יפול בדעתו מזה כלל , כי אין אדם דומה לחברו כלל , ולא יהרהר אחרי השם כי "טוב ה` לכול ", פרי עץ הדר וכו` - אדם שמקיים מצוות 4 מינים {אתרוג , לולב הדס , וערבה } זוכה להשמיך השמחה לתוך עולם הזה לגופו ויזכה לקיים המצוות בשמחה גדולה , כל האזרח בישראל ישבו בסוכת -עיקר מצוות הסכה שיכון להיות נכלל באהבה ושלם עם כל ישראל {אפילו המצעדים לך והרשעים וכו`} עד שיהיה נחשב כאילו כל ישראל יושבין בסוכה, כתובות אינטרנט נילוות: פרשת שבוע אמור דברי רבנו ברסלב כתובות אינטרנט נילוות: פרשת שבוע אמור דברי רבנו ברסלב
 
לא לשכוח יום חמישי בשעה 21:00 תיקון הכללי

תכניסו את זה טוב טוב לראש ותזכרו : לא לשכוח היום יום חמישי בשעה 21:00 התיקון הכללי של האתרים וגם חברים וגם משפחות וגם שכנים עוד עוד עוד כל עם ישראלללל בואו בהמוניכם !! לא לשכוח להביא פרוטה לצדקה !! להביא חברים!!! להודיע לכולם!!! לא לשכוח לעדכן כאן שמות....!!! אפשר להתחיל ע-כ-ש-י-ו.... כולם אומרים את התיקון הכללי לישועת עם ישראל!!!!! אנחנו נעשה את התיקון הכללי הפורומי הגדול לישועת עם ישראל לביאת משיח צדקנו ולגאולה שלמה במהרה בימנו אמן!!! ונבקש שנזכה להחזיק באמונה!!! אנא הודיעו לכל האנשים הקרובים אליכם (משפחה,חברים ואזור מגוריכם) ....לעתיד , בעת קץ האחרון , יבוא המשיח לגאול את ישראל , ויעורר זה הניגון הנורא בעולם , ועל -ידי -זה יגאל את ישראל ויתקן כל העולם ויגלה לעין כל אלקותו ומלכותו וממשלתו {אב"י הנחל ב-פט}= נ נח נחמן נחמן מאומן , שאני הוא זה השיר ! בואו אלי ותהיה נעשה אדם , תצא מבהמה לאדם= ! ...יוציא מלך המשיח כולם מעוונות הנמשכים מהשקר , ויבטל כוח היצר הרע שיניקתו =מהשקר , ועל -ידי זה ישובו ישראל להשם יתברך , ותבוא הגאלה האחרונה השלמה שאין אחריה גלות , על -ידי משיח צדקנו, עד שכולם ידעו את ה' {אב"י הנחל ב- רכב} לעתיד יהיה כל העולם אנשי ברסלב ,האש שלי תוקד עד ביאת המשיח != אני אין לי מה לעשות בזה העולם כלל, כי בשבילי איני צריך לעשות כלל , רק באתי =לעולם לקרוב נפשות ישראל להשם יתברך , להמשיך להאיר אורו של משיח על ישראל בס"ד התיקון הכללי "ואני חזק בכל הדברים שלי, אך בזה אני חזק ביותר, שאלו העשרה קפיטל תהילים מועילים מאד מאד..." (רבי נחמן מברסלב). מומלץ לקרוא בכל יום ! לתיקון הברית, רפואה שלמה, פרנסה, זרע של קיימא, שלום בית ולכל הישועות. "התיקון הכללי" הינו עשרה מזמורי תהילים שצירפם יחדיו "רבי נחמן מברסלב" והוא נועד לתקן בעיקר את פגם הברית...(כל אותם הפעמים בהם נשפך זרע לבטלה, קרי לילה, מחשבות לא טהורות). יש לקרוא את "התיקון הכללי" בכוונה גדולה שכן זהו תיקון עצום וגדול ומועיל מאד מאד. גם נשים וצעירים. כל המעוניין לקבל את התיקון הכללי חינם לביתו . יש ליצור קשר עם הנהלת האתר בצירוף שם מלא וכתובת מדוייקת. לפירוט נוסף כאן כתובות אינטרנט נילוות: התיקון הכללי כתובות אינטרנט נילוות: התיקון הכללי כתובות אינטרנט נלוות: התיקון הכללי כתובות אינטרנט נילוות: לא לשכוח יום חמישי בשעה 21:00 תיקון הכללי כתובות אינטרנט נילוות: לא לשכוח יום חמישי בשעה 21:00 תיקון הכללי
 
שנת גאולה שנת אהבה שנת שלום שנת אמונה

בס"ד
צדיקותכל ישועות טובות
שנת שלום
שנת גאולה
שנת אהבה
שנת שלווה
שנת שמחה
שנת אמונה
שנת בטחון
שנת אהבת חינם
 
למעלה