פרשת ויהי

יצחק 80

New member
פרשת ויהי

פרשת ויחי
" ויחי יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה.."
הוא בן 147 והוא עומד למות. הוא קורא ליוסף ומשביע אותו שלא יקברו אותו
במצרים, אלא עם אבותיו במערת המכפלה. יוסף מבטיח ונשבע.

יוסף לוקח את בניו לקבל ברכה מיעקב. יעקב מבטיח לו שמעמד בניו יהיו כמעמד האחים.
כל אחד מהם מקבל חצי שבט. כאשר יעקב מברך אותם הוא מעדיף את הקטן אפרים על
פני הבכור מנשה. זה הקטן גדול יהיה.
" וגם – הוא יגדל ואולם אחיו הקטן יגדל ממנו.."

אחר כך קורא יעקב לכל בניו לקבל ברכה אחרונה כל אחד באופן אישי:
"ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עז. פחז כמים אל-תותר כי עלית משכבי אביך אז חיללת יצועי עלה."

"שמעון ולוי אחים כלי חמס מכרתיהם בסדם אל-תבוא נפשי בקהלם אל-תחד כבודי כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו-שור. ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל."

"יהודה אתה יודוך אחיך ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך. גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי-יבוא שילה ולו יקהת עמים. אסרי לגפן עירו ולשרקה בני אתנו. כבס ביין לבשו ובדם ענבים סותו. הכלילי עינים מיין ולבן-שנים מחלב."

" זבולון לחוף ימים ישכן והוא לחוף אניות וירכתו על-צידון."

" יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס-עבד."

" דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל, יהי דן נחש עלי-דרך שפיפן עלי- ארח הנשך עקבי-סוס ויפל רכבו אחור, לישועתך קויתי ה'."

" גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב."

" מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך."

" נפתלי אילה שלחה הנותן אמרי שפר."

" בן פרת יוסף בן פרת עלי-עין בנות צעדה עלי-שור. וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים. ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל.."

" בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל."

" ויאסף רגליו אל-המיטה ויגוע ויאסף אל – עמיו.."

יוסף מבקש מפרעה לקחת את אביו ולקבור אותו במערת המכפלה כמו שביקש.
הלוויה רבת רושם יוצאת ממצרים אל ארץ כנען וקוברים את יעקב. אחרי השבעה
חוזרים יוסף והאחים למצרים.

האחים מפחדים שאחרי מות יעקב יוסף יתנקם בהם, אבל יוסף מבטיח להם שהכול נסלח.
" אל-תראו, כי תחת אלהים אני?"
הוא מבקש מהם רק דבר אחד: להעלות את עצמותיו כאשר יעלו לארץ.
" והעלתם את-עצמותי מזה.."

יוסף מת בן 110.
" ויחנטו אותו ויישם בארון במצרים.."

*

בזה מסתיים ספר בראשית. הוא התחיל מבריאת העולם, מניסיונות האל לעשות עולם טוב.
האדם שברא בצלמו ונתן לו את כושר החשיבה וההחלטה מאכזב אותו. בסוף הוא בוחר
באברהם לייסד עם. עם טוב כפי שהוא רוצה. כאן סוף פרק המשפחה. בספר הבא יתחיל
סיפורו של העם.

שבת שלום.
 

הדסהש1

New member
יצחק בזכותך אני קוראת על פרשת השבוע..שבת |שלום ותודה 

מינהר

New member
יצחק, טוב לקרא את ברכת יעקב. איזו שפה!

מילים שאנו לא משתמשים- גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב. מה זה?
יקהת עמים- מה זה?
ירכתו על צידון- מה זה?
 

אדזה89

New member
ציפילע

תודה ולהתראות בבריאות.שמחה שאת מתפקדת היטב,תתחדשו ותהנו מהטלויזיה,(יש מה לראות בה?) חה חה חה,בקשר לדברים ישנים מהבית אנחנו נוהגים לתרום.תנסי לברר בעיריה שלכם או בבני ברק .
 

אדזה89

New member
הדסה

אני ילידת קיץ,וכשמגיע החורף בשבילי זה סיוט,מתכרבלת בכל מה שיכול לחמם,וכמובן משתמשת עם סדין חשמלי שבלעדיו אני לא יכולה.בקיצור מחפשת חום בכל מה שאפשר .אלוהים עזר לי לגור בארץ חמה,איזה כף.במקום אחר מזמן הייתי הופכת לנציב קרח.
 
למעלה