פרשת "ואתחנן":

לאה סי

New member
פרשת "ואתחנן":

בס"ד

"ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתכם ובינתכם לעיני העמים, אשר ישמעון את כל החוקים האלה, ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה "

לכאורה כוונת הפסוק לומר, שכאשר ישמעו הגויים את "כל החוקים האלה", התוצאה תהיה שהם יאמרו "רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה". אך לכאורה קשה על כך, הרי ה"חוקים" הם דווקא החלק בתורה שטעמם אינו ברור ואינו ידוע, והגויים לועגים לישראל מחמתם, ואם כן כיצד דווקא ה"חוקים" יגרמו לכך שהגויים יאמרו (כפי שמתאר כאן הפסוק) "רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה"?

וכך אכן מקשה רבינו בחיי . והוא מיישב שכוונת הפסוק היא כך- אם עם ישראל יקיימו את המצוות שטעמן ידוע, ועל ידי כך יהיו בעלי השכל, מוסר ומידות, ויקדשו שם שמיים, אזי הגויים יעריכו את העם היהודי עד כדי כך, שגם לחוקים כבר לא ילעגו, אלא יאמרו, מן הסתם גם לחוקים אלה יש סיבה נסתרת. וכך למעשה יש לקרוא את הפסוק, "ושמרתם ועשיתם כי היא חכמתם ובינתכם לעיני העמים", כאשר תשמרו את המצוות שטעמן ידוע, יראו הגויים את מעלתכם, חכמתכם ובינתכם, ואז גם כאשר "ישמעו את כל החוקים האלה", לא ילעגו, אלא יאמרו "רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה".

ובלשונו: "אך הזכיר החוקים, להפליג ולומר, כי מתוך שיראו האומות שישראל מתעסקין במצוות השכליות ובמשפטים ישרים, אשר השכל מעיד עליהם שהם משפטים צדיקים, מסודרים בסדר נכון ובהנהגה ישרה, יתבאר להם מזה כי החוקים שאין טעמן נודע, לא דבר ריק הוא, אבל [=אלא] יש בפנימיותם חכמה גדולה נסתרת, אין הכל זוכין לה. והאומות בעצמם יפארו לישראל לכל, ותבענה תהלתם לומר אף על החוקים, 'רק עם חכם ונבון...".

"ובשכבך"

פעם אחת, בעת שקרא הצדיק רבי חייק'ל מהמדורא קריאת שמע על מיטתו, התעלף ואיבד את הכרתו.
חשו בני הבית ועוררו אותו מעלפונו, וכאשר שבה אליו הכרתו ביקשו לדעת על מה ולמה התעלף.
נענה רבי חייק'ל ואמר: משל למלך אחד, שציווה על כל בני עירו להביא לפניו את כל אשר ברשותם. מיהרו בני העיר והעמיסו את כל אשר להם על גבי עגלות, כרכרות, חמורים ופרדים, אחד המרבה ואחד הממעיט, איש איש ורכושו הוא.
היה שם גם עני אחד, שלא היה בידו מאומה חוץ מזוג סחבות ישנות ומטולאות איתם בא אל המלך...
מה רבה היתה הבושה של אותו עני... זוג סחבות...
כן הוא גם הנמשל – אמר רבי חייק'ל – בעת שקראתי קריאת שמע על מיטתי, הגעתי אל המילים "בידך אפקיד רוחי" וחשבתי לעצמי, שיש המפקידים ובאים עם מצוות רבות, שיעורי תורה ומעשי צדקה וחסד. ואילו אני – סיים רבי חייק'ל – במה אני בא? ...בבלויי סחבות...
משום כך התעלפתי!

לרפואת:
אופיר בן שרה
אורה בת שושנה
אייל ראובן בן אורנה נריה
אילן צבי בן מרים מרתה
אסתר צירל בת לילי
דב בן אסתר
דבורה בת חווה
דנה בת רבקה
דניאל בן שקד
הדס בת שרה פוריה
חנה בת מרים
יהושע בן אלין
יוחאי בן שלומית
יוסף בן שרה
יצחק בן יונה
לילך בת טובה
מאיר בן אסתר
מיכאל בן לאה
מלכה בת ציפורה
נוגה בת עדה
נטע בת אסתר
ניצה בת הטי
סתיו בת אירית
עמיחי יהושע בן ברוריה בריינה אסתר
בתוך שאר חולי עמו ישראל.

"אל נא רפא נא לה"!

"אָנָּא, בְּכֹחַ גְדֻּלַּת יְמִינְךָ תַּתִּיר צְרוּרָה:
קַבֵּל רִנַּת עַמְּךָ, שַׂגְּבֵנוּ, טַהֲרֵנוּ, נוֹרָא:
נָא גִבּוֹר, דוֹרְשֵׁי יִחוּדְךָ כְּבָבַת שָׁמְרֵם:
בָּרְכֵם, טַהֲרֵם, רַחֲמֵי צִדְקָתְךָ תָּמִיד גָמְלֵם:
חֲסִין קָדוֹשׁ, בְּרוֹב טוּבְךָ נַהֵל עֲדָתְךָ:
יָחִיד גֵּאָה, לְעַמְּךְ פְּנֵה, זוֹכְרֵי קְדֻשָּׁתְךָ:
שַׁוְעָתֵנוּ קַבֵּל וּשְׁמַע צַעֲקָתֵנוּ, יוֹדֵעַ תַעֲלֻמוֹת: "

רפואה שלמה ובשורות טובות לכל עם ישראל!
שבת שלום ומבורך!!!
 

michalgad1

New member
תודה. זה הגיס שלי ליאור כהן שהלחין והמפיק. ( והגיס שלו ששר)

 
למעלה