פרשת האופנובנק.....מול פרשת דודו טופז היד...

פרשת האופנובנק.....מול פרשת דודו טופז היד...

האם גם דודו טופז....הופעל בסגנון השליח ממנצוריה.....ואז חוסל
 
למעלה