פרצופים

פרצופים

משעמם לי, אז עשיתי כמה פרצופים :) המחייך :( העצוב
המחיך 1
העצוב 1 (-_-) השמן (~_~)העוצם עיניים (*_*) המת (O_O) המופתע (X_X) המת 1
הקורץ (!_!) זה שיש לו גבות דקות וארוכות ($_$) המיליונר (^_^) המאושר (+_+) המת 2 (=_=) זה שרק עכשיו התעורר (>_<) המוזר (<_>) היפני (""_"") השמן שהפוני מסתיר לו את הפרצוף אז ביי
 
למעלה