פריצת-דרך בהבנת המצב הבטחוני בדרום.....

פריצת-דרך בהבנת המצב הבטחוני בדרום.....


עם מותו של ראש עיריית שדרות לשעבר...עיינתי בויקיפדיה בקו"ח של ראש העיר הנוכחי......שמתי לב למיידע ייחודי....שעשוי להסביר את כל תקופת המצב הבטחוני הנורא לאחרונה.......,היה יועץ לשר הבינוי והשיכון"...פסקה שמבחינתי.....היא אישור לפעילותו במסגרת "כת הבונים החופשיים
 
למעלה