פרידות - בשבילך ..

פרידות - בשבילך ..

בשביל הזה בוודאי שוב לא אעבור .. עתה אפרוש ואלחץ כף ידי אל קליפת העץ. אפשר עוד לפני שירד הגשם יעבור כאן מישהו נוסף ויוסיף בבלי דעת מגע אויר על גבי מגע אוויר ואחר כך ירד הגשם וישטוף את כל המגעים כלפי מטה ויעלו ויבואו בשורשים וימלאו את העץ ירקות חדשה היכן אהיה אני כאשר נשמת ידי שלי ושל הבא אחרי ישתלבו במשך הנושם של ירוק לעד ??. (אמיר גלבוע )
 
שביל העלים היבשים

את השביל הזה שבו צעדת אני צועד עכשיו ברגליים יחפות על העלים היבשים אני אוהב לשמוע את צליל העלים המתפעצחים תחת לרגלי זה מזכיר לי את הצליל שלהם אז באותו לילה של סתיו עת הלכנו חבוקים ויחפים וראשך על כתפי ועכשיו אני מהלך על אותם עלים בסוף החורף ונזכר ועיני זולגות דמעות של געגועים... בשביל הזה שאותו אני הולך לחלוחית של חורף עדין מצננת את כפות רגלי ומסביב הפריחה ואני יודע לא נזכה לראותה יחדיו יד ביד חבוקים ראשך על כתפי...
 
למעלה