פרופ' ברבש אומר עכשיו: ישראל לא תוכל לעמוד בקורונה ללא לפחות

פרופ' ברבש אומר עכשיו: ישראל לא תוכל לעמוד בקורונה ללא לפחות

30,000 בדיקות ביום ומבקר את מדיניות משרד הבריאות בקשר לבדיקות. הוא רומז, מבלי לפרט, לשיקולים לא לגמרי ענייניים במדיניות הבדיקות של משרד הבריאות.
 
למעלה