פס"ד תקדימי - כפיית חיסונים

דיברגנט חדש

Well-known member

Harrington

Well-known member
בית דין לעבודה נתן פס"ד תקדימי של סייעת בצור יגאל שלא תוכל להגיע למקום עבודתה ללא דרכון ירוק או בדיקת קורונה כל 72 שע' שזאת התעללות לשמה!
עכשיו, כל מקומות העבודה יאמצו את זה ואבוי לנו שזה קורה במדינה דמוקרטית שמחייבים לבצע פעולה פולשנית על גופך בכדי שתוכל לפרנס בכבוד |לא|
פסה"ד לא מחייב את העובדת לבצע שום פעולה פולשנית שאיננה מעוניינת לבצע. פסה"ד בס"ה מטיל על המחליט כך אחריות למעשיו.

אגב, לא מדובר בתקדים בשום צורה. אפילו לא בפסק דין. מדובר בהחלטת ביניים במסגרת הליך עיקרי שטרם התברר וכל זאת בערכאה שלא מחייבת ולא יוצרת תקדימים משפטיים.

בתכל'ס ההחלטה הייתה די צפויה. עם זאת גם היום נכון לומר שאין הכרעה שיפוטית מחייבת בנושא ושהדין עדיין לא הוכרע בסוגיה. זאת, בניגוד לאנשים מסוימים שמתעקשים לטעון שהחוק אוסר על כל הנ"ל, כמו גם בניגוד לאלו הטוענים שהחוק בהכרח מתיר זאת.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
פסה"ד לא מחייב את העובדת לבצע שום פעולה פולשנית שאיננה מעוניינת לבצע. פסה"ד בס"ה מטיל על המחליט כך אחריות למעשיו.
ברור, החלופה שלה היא לעבור עינויים ולרוץ להיבדק כל 72 שע', לרבות בסופ"ש.
פס"ד הזה מתיר התעללויות בעובד שרק רוצה לפרנס את משפטו וכפי שכתבתי מטה (#3), אבוי לנו שזה קורה במדינה דמוקרטית כאשר המדרון חלקלק ומסוכן!
 

Harrington

Well-known member
ברור, החלופה שלה היא לעבור עינויים ולרוץ להיבדק כל 72 שע', לרבות בסופ"ש.
האמת שהוצע לה לעבור את הבדיקה אחת לשבוע בלבד. אבל זה כלל לא משנה. העובדה היא שיש לה חלופה. אז כמובן שאפשר לטעון שזה לא הוגן או ראוי לדרוש ממנה לקיים את החלופה. דעה לגיטימית לחלוטין. אבל לעשות כאילו ביהמ"ש כופה עליה משהו פולשני? פשוט הצגת תמונת שווא שחוטאת לאמת ועיוות מוחלט של הדברים.
פס"ד הזה מתיר התעללויות בעובד שרק רוצה לפרנס את משפטו וכפי שכתבתי מטה (#3), אבוי לנו שזה קורה במדינה דמוקרטית כאשר המדרון חלקלק ומסוכן!
שום התעללות בעובדים אין כאן. רק הטלת חובת האחריות עליהם בגין החלטותיהם הדמוקרטיות והסוברייניות שלהם.
כך או אחרת, יתכן שבהמשך יוחלט אחרת. מוקדם עדיין לדעת. כאמור, אתה זה שמתעקש כבר חודשים שהדין ברור וחד-משמעי וכל מי שאוחז בדעה אחרת בהכרח טועה. אני אומר לאורך אותם חודשים שהדין כלל לא ברור. קיבלת כאן דוגמית לכך שלפחות נכון לרגע זה, ביה"ד לעבודה שלא חשוד בהתעללות בעובדים סבור שאתה טועה בראייתך והצגתך את הדברים.
 

קלייטון.ש

Well-known member
בעיקרון פסק הדין מתייחס למצב שבו העובדת באה במגע עם אנשים אחרים, במקרה זה אפילו ילדים, וזו הסיבה לאישור האיסור שלה להגיע למקום העבודה.
הסכנה לילדים היא הרציונל מאחורי פסק הדין.
לא ברור אם מעסיק של עובד שעבודתו לא כרוכה במגע עם אנשים אחרים יכול להתבסס על פס"ד זה.
יחד עם זאת מצב החירום המיוחד שנוצר לאור המגפה בהחלט צפוי שיוביל לפגיעה בזכויות הפרט, וצפויה פגיעה נוספת בהמשך כאשר הרשויות ומערכת המשפט יפעילו לחץ על תושבים להתחסן.
 

דיברגנט חדש

Well-known member
בעיקרון פסק הדין מתייחס למצב שבו העובדת באה במגע עם אנשים אחרים, במקרה זה אפילו ילדים, וזו הסיבה לאישור האיסור שלה להגיע למקום העבודה.
הסכנה לילדים היא הרציונל מאחורי פסק הדין.
לא ברור אם מעסיק של עובד שעבודתו לא כרוכה במגע עם אנשים אחרים יכול להתבסס על פס"ד זה.
יחד עם זאת מצב החירום המיוחד שנוצר לאור המגפה בהחלט צפוי שיוביל לפגיעה בזכויות הפרט, וצפויה פגיעה נוספת בהמשך כאשר הרשויות ומערכת המשפט יפעילו לחץ על תושבים להתחסן.
חסר עבודות של קבלת קהל, מפגש עם ספקים, לקוחות ועוד ...?
אגב, שלב הבא יהיה גם לשפעת, דלקת ריאות?
אתה מבין לאיזה מדרון הכדור יכול להתגלגל ויתגלגל ... |לא|
 

Harrington

Well-known member
אתה מבין לאיזה מדרון הכדור יכול להתגלגל ויתגלגל ...
יש שיטענו (אני לא ביניהם) שקיים חשש ממדרון חלקלק דווקא בהטלת מגבלות על מעסיקים ביחס לסמכותם לפטר עובדים. בעניין הזה באמת אפשר לצפות במדרון כזה, כאשר לאורך השנים מוטלות עוד ועוד מגבלות על המעסיקים בתחום זה (כאמור, אישית אני לא בהכרח מתנגד לכך, אבל זו עדיין בעיה בעיני רבים).
 
שמח על הדיון הפורה שהתפתח והדעות השונות. אמת, היות שמדובר בפס"ד של ביה"ד אזורי לעבודה (ולא בית הדין הארצי ו/או בג"צ) - אין מדובר עדיין בתקדים מחייב אם כי בהלכה חדשה.
 

Harrington

Well-known member
שמח על הדיון הפורה שהתפתח והדעות השונות. אמת, היות שמדובר בפס"ד של ביה"ד אזורי לעבודה (ולא בית הדין הארצי ו/או בג"צ) - אין מדובר עדיין בתקדים מחייב אם כי בהלכה חדשה.
רק שים לב אם יורשה לי, מדובר בהחלטה של ביה"ד האזורי, אפילו לא בפס"ד. אמנם יש החלטות שרואים אותן כפסקי דין כאשר הן סוגרות נושא שבמחלוקת, אבל גם זה לא המצב כאן. יש הליך עיקרי והוא עדיין מתנהל (וכמו שאנחנו מכירים את המערכת, היא תמשיך להתנהל עוד כשנתיים כמו כלום). זאת בס"ה החלטת ביניים כאשר גם הדיווח שנשמע בחלק מאמצעי התקשורת לפיה ביה"ד קבע שהמעסיק (המועצה) פטורה מלשלם לעובדת בתקופה בה אינה מועסקת עקב סירובה, אינו מדויק בלשון המעטה.
 
למעלה