פסק דין עליון בנושא תט"ר - פסק הדין הוא לא

לגופו של עניין בית המשפט צודק

כוונת המחוקק הייתה שמי שלא יכול לעבוד עקב הדרדרות במצבו הרפואי - הכנסתו הכוללת לא תיפגע ותישמר הכנסתו כפי שהייתה לפני שהפסיק לעבוד. מה לא בסדר בזה?
 
למעלה