פנייה אישית לכולנו מאבו עלא

פנייה אישית לכולנו מאבו עלא ../images/Emo70.gif../images/Emo70.gif

פניה של ראש ממשלת פלסטין אחמד קריע "אבו עלא" אל אזרחי מדינת ישראל לכם, הישראלים, אני קורא הממשלה והעם לפתוח דף חדש ביחסים בינינו ולפעולות המשותפות שלנו על מנת להגיע לשלום צודק אשר אנחנו נאבקים למענו. תהיו בטוחים כי אנחנו מקבלים את שכינינו ומכבדים את שכינותינו עמם, רוצים לכם ולנו שלום אמיתי, שלום שישמור על זכויותינו, שלום שישמור על ביטחון כולם, שלום שיהיה בסיס לרקע יותר רחב של שיתוף פעולה, וייצור אווירה לדו קיום, ויצור אפשרויות לתיאום בכל התחומים, אשר תוצאותיה יהיו הטובים ביותר לשני הצדדים. ישראלים, תהיו בטוחים שאנחנו חותרים לשלום וביטחון ויציבות, וזה לא יתגשם אלא באופן הדדי, כי ביטחון צד אחד לא יהיה על חשבון הצד האחר. בואו נעזור זה לזה בסגירת המעגל האיום הזה של הלחימה. בואו נוציא את הייאוש מנשמתם של בנינו ובניכם לגבי העתיד. ואני חוזר ואומר לכם הישראלים, כי אני מושיט לכם יד ובכל הכנות. בואו נתחיל לעבוד בכל הרצינית והמהירות להפסקת אש הדדית כדי לשים קץ לשפיכות הדמים והאלימות. בואו נכבד את ביטחוננו וביטחונכם, ונכבד את זכויותינו וכבוד עמינו, ואני קורא לכם לכבד את רצוננו וברירתנו והנהגתנו ומנהיגנו הנשיא ערפאת, תסירו את המצור מעמנו וממנו ותפסיקו את האיומים המכוונות אליו. אני קורא לכם לפעול למען הפסקת הדמום של הפצעים בתהליך השלום , המתאפיין בהתנחלויות והרחבתם ובגד ההפרדה, וכל מה שאתם עושים מסביב לירושלים אם זה סיפוח או הפרדה או ניתוק או נידוי, תפסיקו התהליכים האלה אשר הורגים את התקוות ומייאשים את הנפשות. תפסיקו את מהלכי הסגר הצבאיים אשר מדכים כל ילד וקשיש ואישה בפלסטין, ואשר פוגעים בכל נפש ומשפחה ובית ובכל כפר ועיר, ומביאה להרס ועוני אשר מולידים שנאה וכעס, בואו בפעל יחד בכל המרץ למען המטרה הגדולה הפתרון הקבוע והקמת המדינה הפלסטינית העצמאית, ובירתה אלקודס אלשריף, לצידה של מדינת ישראל. אני אומר לכם בכל הכנות והנאמנות, כי עמנו לא ייכנע ולא ירים את הדגל הלבן, יהיה אשר יהיה וכמה שתהיה קשה ואלימה התוקפנות וכמה שיהיה חזק הכוח שברשותכם. ההתנחלויות והרחבתם והמצור על ירושלים והפרדתה הם פצע בלבבות שלנו שאנחנו לא מקבלים אותו ולא נקבל אותו. הביטחון, ישראלים משיגים דרך השלום. אז בואו נפעל בכנות, בנאמנות ובאימון. אם תגלו רצון אתם תראו כי יש לכם שותף פלסטיני רציני, ותמצאו תמיכה ושותפות ערבית רצינית אשר ביטאה את רצונה בבהירות בפסגה הערבית בבירות והחלטותיה ההיסטוריות החשובות ואימוצה ליוזמה הערבית אשר הציגה הממלכה הערבית הסעודית.
 
למעלה