פניות הציבור לגבי נהלי המרב"ד

Brendan

New member
פניות הציבור לגבי נהלי המרב"ד

פרוטוקול מס' 33 מישיבת הוועדה לפניות הציבור. יום שלישי, י"ד כסלו תש"ע (1 בדצמבר 2009), שעה 11:00 סדר היום: א.פניות הציבור לגבי נהלי המכון הרפואי לבטיחות בדרכים לביצוע בדיקת כשירות. ב.פניות ציבור בנושא זימון נכים שאין להם הגדרת נכות צמיתה לוועדות ניידות ורפואיות חוזרות. במסגרת היום הבינלאומי לאנשים עם מוגבלויות.
 

Brendan

New member
הערכות ליישום שווי שימוש לינארי

חל מינואר 2010 תיכנס לתוקף השיטה החדשה של חישוב שווי השימוש ברכב צמוד - השיטה הרציפה (ליניארית). שיטה זו תחול אך ורק על כלי רכב חדשים שיירשמו לראשונה משנת 2010 ואילך. שיעורי שווי השימוש החודשי בשנת 2010 הנם 2.04% לגבי כלי רכב שמחיר המחירון שלהם אינו עולה על 130,000 ש"ח, ו- 2.48% לגבי כלי הרכב שמחיר המחירון שלהם מעל 130,000 ש"ח. תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש - 450,000 ש"ח. בשבועות הקרובים תתפרסם הוראת ביצוע לעניין יישום שווי השימוש הליניארי. לנוחיות המשתמשים, רשות המסים תפעיל מנוע חיפוש באינטרנט שיאפשר לקבל מידע על סכומי שווי השימוש לכל דגם רכב. בנוסף, יתפרסמו קובצי EXCEL עם רשימת כל הדגמים וסכומי שווי השימוש שלהם. הקבצים יהיו בשתי מתכונות שונות:המתכונת המצומצמת (מתאימה לשימוש "ממוכן" ביישומי תוכנות שכר) תכלול מידע אודות סכם שווי השימוש בלבד לכל דגם ולכל שנת רישום;המתכונת המורחבתתספק גם מידע נוסף אודות דגמי הרכב, כגון מחיר מחירון, נפח מנוע, תיבת הילוכים, סוג דלק, דרגת זיהום וכו'. על מנת לאפשר היערכות מבעוד מועד, מתפרסמות כעת שתי דוגמאות של הקבצים להמחשה בלבד. בשלב זה אין אפשרות לפרסם קבצים עם נתוני אמת בשל היעדר מידע על מחירוני רכב לשנת 2010. פרסום הקבצים עם מידע עדכני יבוצע החל מהמחצית הראשונה של ינואר 2010. מקור: רשות המסים בישראל - כאן
 

Brendan

New member
הצ"ח: הודעת תשלום קנס בשל חניה במקום אסור

הצעת חוק חניה לנכים (תיקון – הודעת תשלום קנס בשל חניה במקום אסור), התש"ע–2009 חוק חניה לנכים, התשנ"ד–1993 (להלן – החוק), מתיר לרכב הנכה לחנות בניגוד לחוק, בתנאים מסוימים. בשנים האחרונות פקחים של הרשויות המקומיות רושמים דוחות חניה לנכים שלא בהתאם להוראות החוק. ידוע כי דוחות החניה הפכו למקור הכנסה עיקרי עבור הרשויות המקומיות אשר אף אינן מסתירות זאת מהציבור הרחב. כמו כן, אף ידוע כי הכשרתם של פקחי החניה מטעם הרשויות המקומיות אינה מעמיקה ויסודית כשל השוטרים. כתוצאה מכך, הפקחים אינם מודעים בראוי להוראות חוק חנית נכים. מטרת הצעת החוק הינה להגן על ציבור הנכים בישראל מפני חוסר בקיאותם של פקחי החניה לגבי הוראות החוק. רכבו של אדם נכה, שהותאם לצרכיו, הינו תחליף לרגליו וברוב המקרים, רכב זה הינו משמש כאמצעי היחיד של אדם נכה לצורכי ניידות. הצעת חוק של ח"כ אילן גילאון
 

Brendan

New member
תמרור סימון על הכביש- שימוש באמצעי מונע החלקה

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תמרור סימון על פני הכביש – שימוש באמצעי מונע החלקה), התש"ע–2009 סימוני צבע על פני הכביש הפכו מלכודת מוות לרוכבים ברכב דו-גלגלי. הסימונים על פני הכביש עשויים באופן המביא לסכנת החלקה של רכב דו-גלגלי. סימונים הנעשים בצבע, מצמצמים את החיכוך הדרוש בין גלגלי הרכב לכביש, כך שבעת בלימה, במיוחד בתנאי רטיבות, סימונים העשויים מצבע מגבירים את הסיכון להחלקה ולפגיעת גוף של הרוכב. ועדת מומחים של מכון התקנים קבעה כי בכדי שכביש יהיה בטוח לנסיעת רכב דו-גלגלי, על הכביש להיות מחוספס במידה מינימאלית מסוימת ועובי סימוני הדרך המסומנים על הכביש צריך להיות מוגבל במידה שלא תפחית את החספוס במידה ניכרת. כיום קיימים בשוק אמצעים מונעי החלקה דוגמת מדבקות סימון דרך בעלות מקדם חיכוך גבוה או צבעים המיועדים לסימון דרך בעלי מקדם חיכוך גבוה. שימוש באמצעים אלו יפחית את הסיכון להחלקה של רכב דו-גלגלי. אשר על כן, הצעת החוק קובעת כי רשות תמרור מקומית, מי שמוקנית לו סמכות כשל רשות תמרור מקומית ומפעילי חניונים, ישתמשו בעת הצבת תמרור סימון על פני הכביש בחומר מונע החלקה אשר יאשר שר התחבורה והבטיחות בדרכים. הצעת חוק של ח"כ יוליה שמאלוב-ברקוביץ, זאב בילסקי, משה גפני ואחרים
 

Vaderom

New member
../images/Emo45.gif../images/Emo45.gif פאק יס! סוף סוף מישהו הקשיב!

 

Brendan

New member
הצ"ח עצירה לפני מעבר חצייה

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (עצירה לפני מעבר חצייה), התש"ע–2009 כאשר עוצר נהג הנוסע בנתיב הנסיעה הימני את רכבו בקרבת מעבר חציה על מנת לאפשר להולך רגל לחצות את הכביש, לנהג הרכב הנוסע בנתיב השמאלי נחסם שדה הראייה והוא אינו מבחין בהולך הרגל במעבר החציה בשל שדה הראייה המצומצם; פעמים רבות מסתיימת סיטואציה כזו בפגיעה בהולך הרגל. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה כי 57 אחוזים מכלל הפגיעות בהולכי הרגל נגרמות כתוצאה מתאונות שאירעו במהלך חצית מעבר חציה ומתוכן, מסתיימות 23 אחוזים מהפגיעות הללו במוות של הולך הרגל הנפגע. הצעת החוק מחייבת כלי רכב לעצור לפחות שלושה מטרים לפני מעבר חציה. מרחק כזה יאפשר שדה ראייה רחב יחסית להולכי הרגל ולנהגים המתקרבים למעבר החציה, ובכך יוקטן במידה משמעותית הסיכוי לקרות תאונה. הצעת חוק של ח"כ עמיר פרץ
 

Brendan

New member
עידוד השימוש ברכבת – הקמת חניונים במחיר סביר

הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (עידוד השימוש ברכבת – הקמת חניונים במחיר סביר), התש"ע–2009 הצעת חוק זו באה לתקן את פקודת מסילות הברזל [נוסח חדש], התשל"ב–1972, באופן שיאפשר לנוסעים ברכבת לשלב את נסיעתם ברכבת עם נסיעה ברכב פרטי. מטרת הצעת החוק היא לקבוע סטנדרט אחיד למחירי החניה ליד תחנות רכבת, כך שנוסעים ייהנו מחניה חופשית, או יידרשו לתשלום אחיד נמוך, כפי שיקבע שר התחבורה והבטיחות בדרכים. זאת, כדי לקבוע נורמה אחידה ומחייבת, כך שכאשר הציבור המקבל החלטה לוותר על מכונית פרטית ולעבור לרכבת, יידע כי הדבר כדאי מבחינה כלכלית. היום מתקיים מצב דברים בלתי סביר, לפיו בחלק מתחנות הרכבת במדינת ישראל אין מספיק מקומות חניה ובחלק אחר של תחנות הרכבת נגבים מחירים בלתי סבירים עבור חניה בשעות הפעילות של הרכבת בחניונים של הרשויות המקומיות הסמוכים לרכבת. אנומליה זו פוגעת בציבור המשתמשים ברכבת, ומונעת את העידוד של השימוש ברכבת הבינעירונית כחלופה לרכב פרטי, בניגוד לכוונת המדינה שמבקשת לעודד את הציבור להשתמש יותר ברכבת ופחות ברכב פרטי. תפקידו של מנהל מסילות הברזל לדאוג ליישם את מטרת קיומה של הרכבת ולדאוג לכך שלמשתמשי הרכבת יהיו מתקנים מתאימים שיבטיחו את עידוד השימוש ברכבת ולא להיפך. מכאן, שעל המנהל לעשות ככל הניתן כדי לשפר את המתקנים, לרבות בכל הנוגע להקמת חניונים מתאימים שינתנו במחיר סביר ואחיד בכל תחנות הרכבת שהנוסעים עושים בהם שימוש. נוכח האמור לעיל, הצעת החוק קובעת, כי בכל חניוני הרכבת יינתנו שירותי חניה ללא תשלום או בתשלום אחיד נמוך, וזאת כדי לעודד את השימוש ברכבת על חשבון השימוש בכלי הרכב הפרטיים. הצעת חוק של ח"כ אופיר פינס-פז ואחרים
 
למעלה