פנה אלי איש, שרת במילואים, יחד עם זאת עבד חלקית

boriska1

Member
האיש עובד כמפיץ - מקדם מכירות של מצר. בהיותו בשרות מילואים המשיך לשרת לקוחות מעביד דרך טלפון וזום. לאחר התלבטות, החליט המעביד לשלם לו מלוא שכרו,
מבלי לבקש תגמולי מילואים מביטוח לאומי. האיש טוען, על סמך נסיונם של אחרים , ניתן לבקש תגמולי מילואים נוספים, הוא, באופן אישי. היש דברים בגו? אם מישהו יכול
להפנות אותי לחוק, תקנות, נוהלים רלוונטים? אהיה ממש אסיר תודה, לא מתכוון לדרוש שכ"ט עבור שרות זה.
 

קלייטון.ש

Well-known member
התשובה היא כן. המעסיק צריך לשלם לעובד עבור העבודה שעשה עבורו. ביטוח לאומי משלם עבור המילואים לפי השירות בפועל.
כל אחד מהם משלם בנפרד ובלי תלות באחר.
המעסיק צריך להעביר לביטוח לאומי תביעת מילואים עבור העובד, ואת מלוא התגמול שיתקבל לשלם לעובד.
זאת כאמור בנוסף למשכורת.

ראה כאן:
"בהסתמך על התיקון בחוק ,משולם תגמול מילואים בעבור כל יום שירות, ללא הבחנה אם נפגעה הכנסתו של המשרת במילואים עקב השירות או לא."

התיקון לחוק עליו הם כנראה מדברים הוא סעיף 280 לחוק הביטוח הלאומי:
280. (א) המוסד יעביר למעביד של עובד כאמור בסעיף 276(א), את סכום התגמול המגיע לעובד.
(ב) המעביד יעביר לעובד את יתרת התגמול; בסעיף זה, "יתרת התגמול" – ההפרש שבין התגמול שהועבר למעביד לפי סעיף קטן (א) ובין התשלום ששילם מעביד לעובד על חשבון התגמול לפי סעיף 276(א), למעט סכום ששילם לעובד עקב עבודתו או סכום שהיה משלם לו בין שהוסיף לעבוד ובין שנעדר מעבודתו.
(ג) דין יתרת התגמול כדין שכר עבודה, והמעביד יעבירו לעובד לכל המאוחר ביום שבו היה משתלם שכרו של העובד בעד החודש שבו הועבר התגמול למעביד כאמור בסעיף קטן (א).

כלומר המעסיק צריך להעביר לעובד את התגמול שיתקבל מביטוח לאומי (לפי אישור המילואים), פחות מה ששילם לו על החשבון = "יתרת התגמול". אבל בפחות הזה לא יכלל סכום ששילם עבור עבודתו או סכום שהיה משלם לו בכל מקרה. את הסכומים האלה צריך לשלם בכל מקרה.
 

boriska1

Member
תודה רבה קלייטון.
הנקודה היא, שהמעביד שילם לו שכר מלא (אפילו שעבד חלקית בלבד), כאילו עבד מלא. טענת המעביד: כאשר שילם שכר מלא, מילא מחוייבותו
כלפי העובד. לדעת אותו מעסיק: העובד עבד באותה עת, מגיע לו שכר רגיל. לכן המעביד מוותר על דרישת התגמולים מביטוח לאומי.

אותו איש טוען, כאמור, שיכול לקבל תגמול נוסף מביטוח לאומי. עוד ציין שלמעביד לא אכפת מה יעשה עם ה"לוקש" שקיבל מצה"ל.
סעיף 280 מדבר על העברת התגמול ממעביד לעובד.
 

קלייטון.ש

Well-known member
תגמולי מילואים זה לא של המעסיק. תגמולי מילואים זה של העובד.
המעסיק הוא רק צינור. המעסיק לא יכול לוותר על תגמולי המילואים של העובד.
על המעסיק מוטלת החובה כמוגדר בחוק להגיש בשם העובד תביעת מילואים לביטוח לאומי.
ככל שהעובד לא עבד במהלך המילואים, על המעסיק לשלם לו על חשבון תגמולי המילואים שיתקבלו עבור העובד מביטוח לאומי, וכאשר יתקבלו לקזז מהתגמולים את הסכום ששילם על החשבון, ואת היתרה לשלם לעובד.
אבל במקרה המתואר, כמו בעוד מקרים רבים, אם העובד המשיך לעבוד עבור המעסיק במהלך המילואים, המעסיק צריך לשלם לו עבור העבודה.
ביטוח לאומי ישלם עבור השירות במקביל ובלי קשר, כאשר כאמור התביעה תוגש ע"י המעסיק (בין שמתחשק למעסיק ובין שלא ובלי קשר לדעתו האישית על הנושא.)
התגמול ישולם לחשבון המעסיק אבל הוא שייך לעובד ועל המעסיק להעביר את מלוא התגמול לידי העובד.
 

boriska1

Member
תודה רבה קלייטון. לפי מה שאתה כותב, עובד במקרה זה יקבל שכר כפול על תקופת שרותו במילואים. לא לזה התכוון המחוקק, אבל זו בהחלט
תוצאה של סעיף 180.
כנראה שהמעסיק גוזר גזירה שווה בין דמי לידה לתגמולי מילואים.
מה שאיעץ לו לעשות, זה מילוי טופס כעצמאי, בצרוף מכתב נלווה המסביר הכל.
בתקווה שאנשים בביטוח לאומי יתייחסו באהדה לעניין.
זה ייקח זמן... אבל משקיבל את מלוא שכרו, אין לו בעיית תזרים מזומנים.
 

קלייטון.ש

Well-known member
תודה רבה קלייטון. לפי מה שאתה כותב, עובד במקרה זה יקבל שכר כפול על תקופת שרותו במילואים. לא לזה התכוון המחוקק, אבל זו בהחלט
תוצאה של סעיף 180.
כנראה שהמעסיק גוזר גזירה שווה בין דמי לידה לתגמולי מילואים.
מה שאיעץ לו לעשות, זה מילוי טופס כעצמאי, בצרוף מכתב נלווה המסביר הכל.
בתקווה שאנשים בביטוח לאומי יתייחסו באהדה לעניין.
זה ייקח זמן... אבל משקיבל את מלוא שכרו, אין לו בעיית תזרים מזומנים.
אתה טועה. המחוקק בפירוש התכוון שחייל במילואים שגם עבד עבור מעסיק באותו זמן יקבל תגמול גם עבור העבודה שלו וגם עבור המילואים.
זה גם הגיוני כי הוא עשה שתי עבודות במקביל. עשה מילואים ועשה עבודה עבור מעסיק, באותו זמן.
העצה שלך לא נכונה ותתקל ככל הנראה בבעיה מול ביטוח לאומי. הם ייראו שהעובד מועסק ולפי ההוראות הם צריכים לקבל את התביעה מהמעסיק.
גם המעסיק שמסרב למלא את הוראות החוק עלול לקבל טלפון לא נעים מביטוח לאומי.
אני ממליץ לכם לפנות לביטוח לאומי בערוץ הפניות האישיות ולקבל מהם הנחיות, ולפעול על פיהן.
 

boriska1

Member
סעיף 280
(ב) המעביד יעביר לעובד את יתרת התגמול; בסעיף זה, "יתרת התגמול" – ההפרש שבין התגמול שהועבר למעביד לפי סעיף קטן (א) ובין התשלום ששילם מעביד לעובד על חשבון התגמול לפי סעיף 276(א), למעט סכום ששילם לעובד עקב עבודתו או סכום שהיה משלם לו בין שהוסיף לעבוד ובין שנעדר מעבודתו.

לא חד משמעי. ממעמקי הזיכרון, כאשר עוד טיפלתי בנושאים כגון אלה, עשוי להיות מצב שהמעביד יקבל יותר מאשר שילם לעובד. שכן תגמולי מילואים מחושבים
ל30 או 31 ימי עבודה בחודש. אז המעביד נהנה מההפרש. לדוגמא : שכר העובד 9000 ש"ח. ימי עבודה בחודש 20. יוצא שכר 450 ש"ח ליום. כפול 30 ,
זה יוצא 13,500 ש"ח. נניח שהמעביד שילם שכר מלא כמקדמה, 9000 ש"ח, יוצא שצריך להוסיף 4500 ש"ח. זו ההיסטוריה כפי שאני זוכר.

לדעת מנלינו, עמית גורביץ, בכלל אין כפל תשלום

האיש, הוא איש רציני, טוען שבדק והיו דברים. לא מצאתי שום אסמכתא בנושא. מנסיוני רב השנים עם שלטונות המס, ביטוח לאומי פחות, "מחלוקת חכמים" מיושבת
בנחת, כל עוד אתה נותן גילוי מלא ופועל בתום לב. במיוחד שהקופה הציבורית לא נפגעת. כך שלהערכתי לא יקבל טלפון לא נעים.
לו המעביד היה מתכנן את מהלכיו, תתנון נכון היה פותר את הבעיה ללא התסבוכת הזו.
 

קלייטון.ש

Well-known member
המעביד נהנה מההפרש
ממש לא.
בפירוש מפורש ובהיר, כתוב חד משמעית:
"[ב] חישוב ההפרש לאחר העברת התגמול למעסיק:
תיקון סעיף 280 לחוק קובע כי לאחר העברת התגמול המגיע לעובד, לידי המעסיק, המעסיק יעביר לו את יתרת התגמול בגובה ההפרש בין התגמול המועבר ע"י המוסד לבין התשלום ששילם המעסיק לעובד ע"ח התגמול."

זה ביטוח לאומי כותבים.
 

boriska1

Member
אכן כן. זה בא לתקן את העיוות שהצבעתי עליו מעלה. כתבתי היסטוריה ורקע לשינוי.

כמי שעשה הרבה מילואים,(בין 30 ל 90 יום בשנה), במשך הרבה שנים זוכר היטב כמה רמטכ"לים עם השטויות שלהם. הבן זונה הגדול היה ברק. באותו זמן כבר הייתי עצמאי וזה פגע
בי ממש. המציא איזה נוסחה לקרוא ביום מסויים ולשחרר ביום חמישי. כך שלא קיבלת תגמולים על ששי שבת. רפול גם היו לו שטויות משלו, לדוגמא: איסוף תרמילים
ממטווח וניקוי נשק. לא יכולנו להשתחרר עד שאיזה רס"ר לא אישר שכלי הנשק נקיים והמטווח נקי. מה זה גרם? כבר אז היה חוק שאם משחררים אותך מעל לשעה
מסויימת, את מקבל גם את יום המחר כשרות מילואים. לפחות לא פגע כלכלית, רק עצבים.

עוד חלסטרה, נדמה לי שייכת לברק: עבור כל יום מילואים, בשחרור קיבלנו ממש כמה גרושים במזומן, אף אחד לא היה לוקח כסף זה, הוא נאגר אצל הרס"פ, שימש לכל
מני צ"ופרים, כגון פטרוזיליה למטבח, תבלינים שצה"ל לא מספק ואפילו מכשיר וידאו. בא איזה אידיוט וביטל את הגרושים האלה ובזה הציל את תקציב צה"ל.

אני מניח וגם יודע, היום חיילי מילואים מקבלים יחס נאות מכל הבחינות. גם אין הרבה שעושים 30 ויותר מילואים.
 
למעלה