פלורי! מגריל יכול לשלם את מס ההגרלה

פלורי! מגריל יכול לשלם את מס ההגרלה

במקום הזוכה??? או יש אלטרנטיבה אחרת שהזוכה לא ישלם את מס ההגרלה?
 
למעלה