פי10 מה מצב העבודה

בינתיים הם מרוצים טפו טפו
אני לא יכול להגיד משהו רע
זה מקום העבודה הטוב ביותר שהיה לי
מבחינת הכנסה ותנאים
הם לא מקפידים אתך על שטויות אם יצאת לעשן או קפה
מה קורה עם הבורסה
אתה זוכר שספ היה יותר נמוך ממעוף לפני כמה שנים
1273 לעומת 3300
זה פער לא קטן
מאז שמשפחת נתניהו החלה לשלוט כאן
הכל נהרס
גם בריאות
 
למעלה