פי גלילות

מצב
הנושא נעול.
פי גלילות

פי גלילות
בשלב הראשון בעוד שנה יעברו לפי גלילות חניוני שיכון דן עשר טחנות וצ"ד
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה