פיתוח מועילות כדרך להצמחה אישית ורוח צוות

פיתוח מועילות כדרך להצמחה אישית ורוח צוות

חשבו על מקרה כילדים שהרגשתם תורמים ומועילים. מה עשיתם? מה גרם לכם להרגיש תורמים ומועילים? איך הגיבה הסביבה? חשבו על אירוע שרציתם להיות מועילים. רציתם לתרום ולא אפשרו לכם. איך זכורה לכם החוויה? לילדים שלנו יש שני צרכים חשובים אותם נוכל לעזור להם לפתח: • צורך להיות מועילים כלומר, להוציא מהכוח אל הפועל את כוחם ויכולתם. • וצורך להרגיש מועילים הווה אומר, להרגיש שמעשיהם רצויים, נחוצים ומועילים לסביבה המשמעותית שלהם (להוריהם). • לא תמיד יש חפיפה בין היות ילדינו מועילים לבין ההרגשה שלהם שהם אכן מועילים. אני מציעה לזמן לילדים הזדמנויות להיות מועילים. ואיך נקדם את האפשרות שגם ירגישו מועילים ותורמים? וירצו להמשיך וללתת? על ידי הכרה והערכה של מועילותם. לדוגמא : ילד צחצח בבוקר את שיניו ביוזמתו. לא נראה זאת כעשייה מובנת מאליה. נמצא מילים להוקיר את עשייתו. ילד המתין בסבלנות עד שסיימנו לשוחח בטלפון. נתפעל מהתנהגותו. ילד היציע את עזרתו. נקדם את הצעתו בברכה, נאפשר לו לעזור ולהדהד באוזניו את רגשות התודה שלנו. במקום שאדם מרגיש בעל ערך כתורם ונחוץ +מעריכים אותו ואת עשייתו שם תהיה צמיחה והתפתחות. במקום שעושים לו ובמקומו , שמבקרים אותו –אין תרומה, אין מועילות ואין צמיחה. אשמח לתגובות ושאלות בנושא בברכה, עינת גבע יועצת משפחתית מטעם מכון אדלר.
 
למעלה